Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

„W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH”

W dniu 31.05.2023 r. odbyło się finałowe spotkanie z uczestnikami projektu "W zdrowym ciele - zdrowy duch". Odbyło się ono w niezwykle urokliwym miejscu, co przy słonecznej pogodzie było dodatkowym walorem.

W "Leśnej Przygodzie" skorzystaliśmy z aktywnej pomocy pracowników Nadleśnictwa Mielec - Lasy Państwowe.

Dzięki Pani Magdalenie Różyckiej, przed którą las nie ma tajemnic, dzieci wraz z opiekunami podczas leśnej wędrówki mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu na temat leśnej fauny i flory, wsłuchać się w dźwięki żyjących w lesie mieszkańców i przede wszystkim przypomnieć sobie jak istotne są dbałość i szacunek do przyrody.

Czytaj dalej „W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH”Czytaj

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

W dniu 15 czerwca uczestnicy Klubu Integracji Społecznej brali udział w prelekcji przeprowadzonej przez dietetyka klinicznego, trenera personalnego – Panią Ilonę Chmurę z Gabinetu Dietetycznego Bonne Sante w Mielcu.

Zajęcia poświęcone były tematyce chorób cywilizacyjnych, a w szczególności otyłości. Omówione zostały czynniki sprzyjające tyciu oraz konsekwencje spożywania zbędnych kalorii. Ponadto dietetyk wskazała, w jaki sposób komponować posiłki, aby były pełnowartościowe i korzystnie wpływały na organizm. Przypomniała także, że poza zbilansowaną dietą ważną rolę dla zdrowia odgrywa aktywny tryb życia. Dziękujemy.

 

Czytaj dalej Zajęcia w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina, iż realizowana jest kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) – pod nazwą Podprogram 2021 Plus. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Czytaj dalej Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.Czytaj

Informacja dotycząca udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby z terenu miasta Mielec w wieku 65 lat i więcej, które ze względu na swój wiek, chorobę i inne ograniczenia nie są w stanie same zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb między innymi takich jak zakupy, zrealizowanie recepty, umówienie wizyty lekarskiej, bądź cierpią na samotność i potrzebują wspólnej rozmowy w dalszym ciągu mogą zgłaszać się do Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, „Korpus Wsparcia Seniorów” – który realizowany jest przez tut. Ośrodek.

Możliwość zgłoszenia się do Programu oraz więcej szczegółów pod numerem telefonu: 17-7875739
w godzinach urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.15 – 15.15Czytaj

„Moc jest w Tobie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w dniu 24.05.2023 r. rozpoczął realizację projektu socjalnego – Warsztaty dla kobiet doświadczających przemocy „Moc jest w Tobie”. Cykl warsztatów to 7 spotkań z pracownikami MOPS – specjalistą pracy socjalnej, psychologiem, prawnikiem, oraz spotkania w ramach współpracy z: Funkcjonariuszem KPP, kuratorem i mediatorem Sądu Rejonowego w Mielcu. Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy wśród kobiet uwikłanych w zjawisko przemocy. Spotkania realizowane są w siedzibie MOPS w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c.

Warsztaty będą trwać do 28.06.2023 r.

Czytaj dalej „Moc jest w Tobie”Czytaj

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej


W dniach 10-11.05.2023 r. w Klubie Integracji Społecznej odbywa się trening radzenia sobie ze stresem.
Celem treningu jest poprawa funkcjonowania uczestników Klubu w wymiarze indywidualnym, relacji w rodzinie oraz otoczeniu społecznym.

Trening radzenia sobie ze stresem obejmuje kilka etapów:

  1. Wywiad/konsultacje, które pomogły zorientować się z jakim rodzajem stresorów zmaga się klient.
  2. Ustalenie celów i plan ich osiągnięcia.
  3. Praca nad zmianą – poznanie strategii radzenia sobie ze stresem oraz metod relaksacyjnych.
  4. Monitorowanie procesu – subiektywna obserwacja w jakim stopniu praca nad zmianą obniżyła moje napięcie w życiu.

Czytaj dalej Zajęcia w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

WYPRZEDAŻ WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU MIASTA MIELCA

Od dnia 11 maja Gmina Miejska Mielec rozpoczyna sprzedaż końcową węgla w ramach realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy muszą złożyć wniosek w MOPS przy ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14).

Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca. Odbiór węgla w składzie przy ul. Racławickiej 5. Więcej informacji: Sprzedaż końcowa węgla

Wniosek o zakup do pobraniaCzytaj

„Możesz przerwać przemoc” – Akcja informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

W dniu 30.04.2023 r., podczas meczu piłki nożnej, rozgrywanego przez drużyny Stal Mielec i Korona Kielce, na stadionie w Mielcu, pracownicy MOPS w Mielcu – Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej, przeprowadzili akcję informacyjną dla mieszkańców Mielca. W ramach akcji, pracownicy przekazywali mieszkańcom ulotki zawierające informacje o zjawisku przemocy domowej oraz możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy w celu przerwania przemocy. Ulotki zostały opracowane przez Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej, a wydrukowane przez Stowarzyszenie „Kibice Razem Stal Mielec”, współpracujące przy realizacji akcji.

Czytaj dalej „Możesz przerwać przemoc” – Akcja informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w MielcuCzytaj

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym – nabór wniosków 2023

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 7 maja br.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Informacja o stypendiach – (wersja pdf)

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.Czytaj

Rodzinne Świąteczne Warsztaty dla Rodzin

We wtorkowe popołudnie, w dniu 04.04.2023 r., w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pracownicy Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej poprowadzili warsztaty wielkanocne dla rodzin objętych wsparciem Ośrodka.

Kreatywne zajęcia stanowiły okazję dla dzieci i rodziców do wspólnego, radosnego i twórczego przygotowywania się do Świąt Wielkanocnych, stworzenia autorskich dekoracji „idealnych” do udekorowania świątecznego stołu czy wielkanocnego koszyczka, wzajemnej współpracy i wzmacniania więzi rodzinnych.

Czytaj dalej Rodzinne Świąteczne Warsztaty dla Rodzin