Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury "Niebieskie Karty"
oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta"