Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Zarządzenie nr 15/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
z dnia 02 kwietnia 2024 r.

w sprawie:
ustalenia Regulaminu korzystania z Mieszkań Treningowych
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.