Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Łukasiewicza 1c
39-300 Mielec

NIP: 817-17-59-084
REGON: 690007358


Telefony:   17-7875600   –   Sekretariat
Fax MOPS:   17-7875605

e-mail:   mops@mops.mielec.pl

ePUAP:   /MOPS-Mielec/SkrytkaESP


ŚWIADCZENIA RODZINNE
Łukasiewicza 1c
39-300 Mielec


Telefony:   17-7875714, 17-7875715, 17-7875713
17-7875717 – dot. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Fax MOPS:   17-7875605

e-mail:   mops.dsr@mops.mielec.pl


DOM DZIENNEGO POBYTU
Kocjana 15
39-300 Mielec


Telefon:   17-7875780
e-mail:   mops.ddp@mops.mielec.pl

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Kocjana 15
39-300 Mielec

Telefon/Fax:   17-7875790
e-mail:   wtz-mielec@pro.onet.pl

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Mickiewicza 13
39-300 Mielec

Telefon/Fax:   17-7805393
e-mail:   mops.mchr.kis@mops.mielec.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Łukasiewicza 1c
39-300 Mielec


Telefon:   17-7875615
e-mail:   mopsmielec@pro.onet.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy
(wyłączony ze struktur MOPS)
Biernackiego 4a
39-300 Mielec
Telefon/Fax:   17-7874642