Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Pomoc psychologiczna

Z pomocy psychologicznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu mogą skorzystać osoby i rodziny korzystające z pomocy Ośrodka.

 

Formy udzielanej pomocy psychologicznej w MOPS w Mielcu:

 • interwencja kryzysowa;
 • konsultacja psychologiczna;
 • poradnictwo psychologiczne;

 

Poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne świadczone na rzecz osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów.

Jeśli zgłaszająca się osoba doświadcza krzywdzenia ze strony osoby bliskiej może uzyskać pomoc prawną, m.in. w:

 • sporządzeniu wniosku do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa znęcania się, ewentualnie innego typu przestępstw związanych ze stosowaniem przemocy;
 • sporządzeniu wniosku do prokuratury bądź gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego osoby uzależnionej;
 • sporządzeniu wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania, jeśli osoba ta przez swoje zachowania polegające na stosowaniu przemocy czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym;
 • sporządzeniu pozwu o eksmisję;
 • sporządzeniu pozwu o alimenty;
 • sporządzeniu wniosku o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • sporządzeniu wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • sporządzeniu wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

 

Poradnictwo prawne i psychologiczne na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec:


bezpłatne poradnictwo prawne:

 • poniedziałek, w godz. 1700 – 1900
 • czwartek, w godz. 1700 – 1900


bezpłatna psychoterapia
:

 • wtorek, w godz. 1500 – 1800
 • środa, w godz. 1500 – 1700
 • czwartek, w godz. 1500 – 1800


w ramach pracy PCPR poradnictwo psychologiczne i socjalne
:

 • poniedziałek, w godz. 730 – 1530

Nr telefonu: 17-780 05 05 (czynny w godzinach dyżurów)

 


Nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w Powiecie mieleckim w 2020 roku.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec

 

RADCY PRAWNI:
od poniedziałku do piątku, w godz. 800 – 1200


ADWOKACI:

od poniedziałku do piątku, w godz. 1200 – 1600

 


 

 • Wtorek: konsultant psycholog, sprawy dot. przemocy                                                                16.00-18.00
 • Czwartek: konsultant prawnik                                                                                                         15.00-17.00
 • Piątek: konsultant uzależnienia i współuzależnienia , probl. Alkoholowa                                17.00-19.00

 

 • Środa: prowadzenie indywidualnej psychoterapii dla dzieci i młodzieży                                 16.00-20.00
  z rodzin z problemem alkoholowym oraz, w których występują inne dysfunkcje,
  prowadzenie konsultacji specjalistycznych dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii
  oraz rodziców mających problemy wychowawcze