Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
mgr Anna Adamczyk
(pokój 28)

 


Z-CA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
mgr Anna Cisło
(pokój 31)

 


Główny księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
mgr Agnieszka Czeluśniak
(pokój 25, tel. wew. 5621)

 


Kierownik
Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Anna Wdowiarz
(pokój 5, tel. wew. 5731)

 


Kierownik
Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej
mgr Joanna Boryczka-Szęszoł
(pokój 33, tel. wew. 5661)

 


Kierownik
Działu Świadczeń i Usług
mgr Joanna Tobiasz
(pokój 40, tel. wew. 5681)

 


Kierownik
Działu Organizacyjno-Gospodarczego
mgr Bogusław Król
(pokój 21, tel. wew. 5641)

 


Kierownik
Działu Świadczeń Rodzinnych
mgr Magdalena Krawczyk
(pokój 16, tel. wew. 5711)