Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Mieszkania Treningowe prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu mieszczą się pod adresem: Mielec ul. Mickiewicza 13. Zapewniają miejsca dla 22 osób w pięciu mieszkaniach. Mieszkania przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

MOPS w Mielec prowadzi 5 mieszkań treningowych, w których świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

Każde mieszkanie przeznaczone jest dla 4-5 osób i posiada pokoje wyposażone w podstawowe meble oraz w pełni wyposażone kuchnie i łazienki.

Pobyt w mieszkaniu treningowym przyznawany jest decyzją administracyjną, poprzedzoną złożeniem wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną oraz trudną sytuację życiową osoby ubiegającej się o pobyt. Na podstawie tych dokumentów odbywa się kwalifikacja osoby do pobytu w mieszkaniu treningowym. Po zakwalifikowaniu osoby przygotowywany jest z jej udziałem program usamodzielnienia oraz kontrakt mieszkaniowy. Kontrakt mieszkaniowy jest zawierany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, który reprezentuje Dyrektor oraz osobę ubiegającą się o skierowanie do mieszkania. Kontrakt określa m.in. cel i okresu pobytu, rodzaj świadczonego wsparcia, wysokość odpłatności, sposób zgłaszania nieobecności oraz zasady i sposób realizacji programu usamodzielnienia. Realizacja Programu Usamodzielnienia podlega okresowej ocenie.

Pobyt w mieszkaniu treningowym przyznawany jest na czas określony. Jest on nieodpłatny dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, które w chwili obecnej wynosi 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a 600,00 zł dla osoby w rodzinie.

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych

>>> Tabela odpłatności <<<

Od mieszkańców wymagana jest współpraca z pracownikami MOPS Mielec oraz przestrzeganie „Regulaminu korzystania z Mieszkań Treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu”.

W celu skorzystania z pobytu w Mieszkaniach Treningowych należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Mickiewicza 13, 39-300 Mielec.

Pracownicy Mieszkań Treningowych:

  • pracownicy socjalni – tel. kom. 571 389 067; tel. stacjonarny 17-780 53 94
  • koordynator Mieszkań Treningowych – tel. stacjonarny 17-780 53 93