Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP
         

 

   

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu kontynuuje udział w realizacji Programu „Wspieraj Seniora”.
Z pomocy naszych pracowników i wolontariuszy mogą skorzystać, co do zasady, osoby powyżej 70-go roku życia (niekorzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), które pozostają w domu w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19, a nie mają osób bliskich, czy zaprzyjaźnionych, mogących im udzielić pomocy, w szczególności w zakresie dostarczenia zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, czy załatwiania drobnych spraw urzędowych.

Osoby zainteresowane uzyskanie pomocy mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej: https://wspierajseniora.pl, bądź bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pod numerami telefonów: 17-7875663, 17-7875664, 17-7875761, 17-7875771.

Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem do osób, które chciałaby się włączyć w tę akcję pomocy dla naszych seniorów, jako wolontariusze, o zgłaszanie się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, pod numerami telefonów: 17-7875663, 17-7875664, 17-7875761, 17-7875771, bądź za pośrednictwem strony internetowej: https://wspierajseniora.pl