Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

KORPUS WSPARCIA SENIORA – OPASKI BEZPIECZEŃSTWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że prowadzi działania w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Miejskiej Mielec poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami są seniorzy mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opaski dają możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania. Opaska połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

Opaski wyposażone są m. in. detektor upadku, lokalizator GPS, czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe, jak np. saturację, tętno, temperaturę, dwustronną komunikację głosową, aplikacje mobilną opiekuna, jak też przycisk SOS. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego SOS umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa w Programie, chcące otrzymać opaskę bezpieczeństwa, lub uzyskać szczegółowe informacje, do kontaktu z telefonicznego pod numerem tel. 17 787 57 38 bądź osobistego kontaktu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec, pokój nr 11 (parter).