Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP
GODZINY OTWARCIA
od poniedziałku
do piątku   7.15 – 15.15
Kierownik DDP
Tomasz Giza
tel. 17-7875781
KONTAKT
ul. Kocjana 15
39-300 Mielec
tel. 17-7875780
tel. 17-7875781

Dom Dziennego Pobytu w Mielcu jest ośrodkiem wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. DDP przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej, umożliwia spędzenie wolnego czasu wśród rówieśników, a jednocześnie daje możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Organizowane w ośrodku zajęcia są dostosowane do potrzeb seniorów. Zajęcia mają na celu podniesienie aktywności fizycznej i psychicznej seniorów. Do korzystania z usług Domu uprawnia decyzja Dyrektora MOPS na wniosek osoby zainteresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, zapewnia swoim podopiecznym zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, terapię zajęciową, terapię ruchową oraz wyżywienie osobom zakwalifikowanym do korzystania z tej formy pomocy.

W naszym Domu prowadzone są różne formy aktywizacji podopiecznych. Jedną z takich form jest terapia zajęciowa. Uczestnicy chętnie korzystają z terapii, podczas której wykonywane są prace ze sznurka, styropianu, bibuły, skóry, itp. Zdobią one ściany naszego Domu, są również doskonałymi prezentami na różne okazje. Ponadto terapia zajęciowa działa uspokajająco i kieruje uwagę na wykonywaną pracę. Pozwala zapomnieć o chorobach i przykrych sprawach. Uczestnicy wykonując prace podczas zajęć tworzą swoje kompozycje i dzięki temu czują się dowartościowani i spełnieni twórczo.

Kolejną formą aktywizacji jest terapia ruchowa. Przygotowana do tego celu sala ćwiczeń wyposażona jest w sprzęt dobrej jakości. Dzięki temu uczestnicy poprawiają swoją ogólną sprawność.

Codziennie odbywają się zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział w próbach domowego chóru. Wykonywane są pieśni i piosenki biesiadne, które urozmaicają nasze spotkania.

Przy naszym Domu została utworzona grupa teatralna, jako jedna z form terapii. Organizowane są również wieczorki poetyckie, na których podopieczni sami przedstawiają swoje ulubione wiersze, jak również mamy okazję wysłuchać poezji autorstwa uczestników naszego Domu.

Nasz Dom współpracuje z mieleckimi klubami seniora, których spotkania odbywają się w pomieszczeniach DDP. Duża liczba podopiecznych Domu uczestniczy w tych spotkaniach jak i również „klubowicze” biorą udział w zajęciach organizowanych przez nasz Dom. Wspólnie spotykamy się przy różnych okazjach.

 

>>> FOTOGALERIA <<<