Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

INSTYTUCJONALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC

 

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Mielec,
(siedziba: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu), ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, tel. 17 788 86 06, 17 788 85 75;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu,
ul. Łukasiewicza 1C, 39-300 Mielec, tel. 17 583 55 56, 17  581 02 95, 17 581 02 93 e-mail: mops@mops.mielec.pl; http://www.mops.mielec.pl;

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 8, 39-300 Mielec, tel. 997, 17 584 53 42, e-mail: mielec@podkarpacka.policja.gov.pl; http://www.podkarpacka.policja.gov.pl;

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Urząd Miejski w Mielcu,
ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, tel. 17 788 85 75, 17 788 86 06, www.mielec.pl;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu,
(siedziba: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, tel.17 788 85 75;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,
ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, tel. 17 78 004 70, e-mail: pcpr@powiat-mielecki.pl; www.pcprmielec.pl (prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej w Mielcu, ul. Żeromskiego 34,  tel. 17 78 00 505;

Prokuratura Rejonowa w Mielcu,
ul. M.C. Skłodowskiej 2, 39-300 Mielec, tel. 17 586 42 11;

Sąd Rejonowy w Mielcu,
ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, Tel. 17 582 04 00, e-mail: administracja@mielec.sr.gov.pl; mielec.sr.gov.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu,
ul. Mickiewicza 51, 39-300 Mielec, tel. 17 5836621, e-mail: tpdmielec51@interia.pl (prowadzi 3 placówki wsparcia dziennego w Mielcu);

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu,
ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, tel.606 503 243;e-mail: pppmielec@poczta.onet.pl; poradniamielec.pl;

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Mielcu,
ul. Wolności 44, 39-300 Mielec, tel. 17 788 70 40, 503 125 509, e-mail: osrodekuzaleznien@wp.pl; http://www.uzaleznienia.mielec.pl

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”,
ul. Chopina 8, 39-300 Mielec, Tel. 17 583 40 00;

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Telefon Zaufania w Mielcu,
ul. Chopina 8, 39-300 Mielec, 17 583 40 00

ARKA Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania,
Oddział Terenowy Stowarzyszenia w Mielcu, ul. Ks. Arczewskiego 5, 39-300 Mielec, 17 773 08 09, e-mail: grodek.mario73@gmail.com;

 

Ponadto informację i pomoc można również uzyskać w placówkach oświatowych na terenie miasta: przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, jak również w żłobkach.