Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Usługi opiekuńcze sąsiedzkie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I, realizowana jest pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych sąsiedzkich.

Adresatami programu są samotni seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na zły stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem programu jest zapewnienie seniorom wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi sąsiedzkie świadczone są w zależności od potrzeb osoby starszej.

Pomoc sąsiedzką może świadczyć osoba mieszkająca w najbliższym otoczeniu seniora lub osiedlu ościennym. Opiera się na umowie (umowa zlecenie) między gminą a sąsiadem w sprawie opieki nad osobą potrzebującą pomocy.

Szczegółowe informacje dot. usług opiekuńczych sąsiedzkich udzielają pracownicy socjalni MOPS w Mielcu – pok. 32, tel. 17 787 56 82.