Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Osoby zainteresowane formą pomocy w postaci świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej mogą zgłaszać się do Zespołów Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

 


Alfabetyczny wykaz ulic
i przypisanych do nich
pracowników socjalnych


 

Pracownicy – Usługi opiekuńcze
budynek MOPS – ul. Łukasiewicza 1c, pok. 32, tel. 17-7875682

Pracownicy – Bezdomność
budynek MOPS – ul. Łukasiewicza 1c, pok. 32, tel. 17-7875682

Pracownicy – Domy Pomocy Społecznej
budynek MOPS – ul. Łukasiewicza 1c, pok. 7, 11, 12A, tel. 17-7875664, 17-7875738, 17-7875741