Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Gmina Miejska Mielec posiada dwa Dzienne Domy Pobytu – ośrodki wsparcia dla osób starszych.

 

Dom Dziennego Pobytu mieszczący się w Mielcu przy ul. Kocjana 15 funkcjonuje od 2004 r. i zapewnia miejsca dla 40 osób. Jest to placówka działająca w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu jako jednostka organizacyjna Ośrodka. Czytaj więcej …

 

Dom Dziennego Pobytu mieszczący się w Mielcu przy ul. Sitki 5 funkcjonuje od stycznia 2018 r. i zapewnia pobyt dla 30 osób starszych z terenu gminy miasta Mielca. Gmina zleciła jej prowadzenie Parafii p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu i zawarła umowę o realizację zadania „Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych mieszczącego się przy ul. Sitki 5 w Mielcu” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
UCHWAŁA NR XLII/427/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

Kierowanie osób do powyższych ośrodków wsparcia jest zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu. Każdy złożony wniosek jest indywidualnie rozpatrywany, przeprowadzany jest rodzinny wywiad środowiskowy określający m.in. sytuację osobistą, dochodową, rodzinną oraz zdrowotną i na tej podstawie wydawana jest decyzja kierująca do odpowiedniej placówki.