Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej


Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej – Zagrożenia bezpieczeństwa

W czerwcu w Klubie Integracji Społecznej odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Pierwsze z nich dotyczyło zasad bezpiecznego przemieszczania się pieszo jak i środkami komunikacji. Omówione zostały także zagrożenia związane z wyłudzeniami środków finansowych oraz sposoby ich przeciwdziałania, szczegółowo została zaprezentowana tzw. metoda na wnuczka oraz na policjanta. Podczas drugiego spotkania zostały przypomniane zasady udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Zajęcia przeprowadzili: nadkomisarz Bartosz Gracz, aspirant Magdalena Skulimowska oraz sierżant Kamil Grabiec z KPP w Mielcu.

         

 


Spotkanie z dietetykiem w Klubie Integracji Społecznej

W dniu 05.06.2024 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej brali udział w zajęciach dotyczących zdrowego stylu życia, które przeprowadziła Pani Agata Anuszewska – dietetyk z Gabinetu Dietetycznego Projekt Zdrowie. Podczas prelekcji omówione były zasady zdrowego odżywiania oraz przedstawione zostały wskazówki, w jaki sposób dobierać ze sobą produkty, aby były w pełni wartościowe dla organizmu.

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, o czym świadczy duża ilość pytań zadawanych podczas spotkania.

Pani dietetyk w sposób fachowy rozwiewała wszelkie wątpliwości oraz obalała mity dotyczące żywienia.

 


Indywidualne doradztwo zawodowe w Klubie Integracji Społecznej

W dniach 03.06.2024 r. oraz 04.06.2024 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej korzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego, które przeprowadziła Pani Monika Weryńska.

Z tej formy wsparcia skorzystało 7 uczestników w wym. 2 godz. Indywidualna praca z doradcą zawodowym przyczyniła się do określenia predyspozycji i zaplanowania rozwoju zawodowego bądź wskazała możliwości poszukiwania pracy.

Doradztwo zawodowe zostało zrealizowane przez firmę Wektor Consulting w Mielcu.

 


Dnia 22.05.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia dotyczące uzależnień. Celem spotkania było zdobycie przez uczestników informacji na temat:

 • Uzależnień w pojęciu ogólnym;
 • Rodzajów uzależnień;
 • Mechanizmów uzależnień;
 • Faz uzależnień;
 • Zagadnień związanych z ICD-10 (Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Rewizja 10).

Grupa miała okazję posłuchać wykładu na temat w/w zagadnień oraz uczestniczyć w burzy mózgów na temat tego, czym tak naprawdę są uzależnienia. Zajęcia były urozmaicone krótką sesją terapeutyczną, podczas której niektórzy uczestnicy wypowiedzieli się na temat swoich przeżyć. W trakcie spotkania grupa uczestniczyła w projekcji filmu pt. „Cztery dobre dni” w reżyserii Rodrigo García. Następnie uczestnicy dyskutowali na temat filmu i problematyki w nim poruszonej.

 


W dniu 8.05.2024 r. Klub Integracji Społecznej gościł Panią Karolinę Łempicką, przedstawicielkę Normobarii w Chrząstowie oraz Pana Piotra Chrabąszcza, który wykonuje indywidualną ocenę stanu zdrowia na podstawie szczegółowego wywiadu lekarskiego, w tym prowadzi diagnostykę przy użyciu biorezonansu oraz opracowuje odpowiednie zalecenia dopasowane do zdiagnozowanych schorzeń.

Podczas prelekcji uczestnicy mieli okazję posłuchać wykładu na temat niektórych gałęzi medycyny alternatywnej – tlenoterapii, homeopatii oraz diagnostyki przy użyciu urządzeń alternatywnych, jakim jest np. biorezonans.

Pani Karolina Łempicka szeroko opowiedziała o dobroczynnym wpływie tlenu na organizm ludzki oraz podała rzetelnie wskazania i przeciwwskazania do uczęszczania na sesje w komorze normobarycznej. Natomiast Pan Piotr Chrabąszcz szczegółowo zapoznał uczestników z tym, w jaki sposób działa biorezonans, kiedy są wskazania, aby poddać się badaniu, a także wskazał uczestnikom inne terapie medycyny alternatywnej, które mogą być wykorzystywane po przeprowadzeniu skanu.

Podczas zajęć został również przeprowadzony skan pokazowy przy użyciu biorezonansu, w którym brała udział jedna z uczestniczek Klubu Integracji Społecznej – Pani Marta.

    

    

 


W dniu 16.04.2024 r. Klub Integracji Społecznej w Mielcu gościł Panią Elżbietę Flis – Prezesa Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mielcu, która przeprowadziła zajęcia edukacyjne dotyczące miodu. Podczas prelekcji uczestnicy zapoznali się z życiem i „pracą” pszczół, a także rodzajami miodu oraz jego właściwościami zdrowotnymi.

Zajęcia urozmaicone były degustacją miodu rzepakowego, gryczanego, spadziowego oraz pierzgdy. W drugiej części zajęć Pani Marta – jedna z uczestniczek Klubu, przekazała swoją wiedzę na temat właściwości leczniczych wybranych ziół. Uczestnicy KIS wzbogacili swoją wiedzę w zakresie dbania o własne zdrowie oraz zdrowie swoich bliskich przy wykorzystaniu naturalnych właściwości miodów i roślin.

 


Dnia 15.04.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia pt. „Metody i techniki radzenia sobie ze stresem”. Celem spotkania było nabycie przez uczestników informacji dotyczących:

 • Pojęcia stresu i teorii psychologicznych z nim związanych;
 • Rodzajów i form stresu;
 • Stylów radzenia sobie ze stresem;
 • Technik radzenia sobie ze stresem (techniki relaksacyjne, oddechowe);
 • Metod radzenia sobie ze stresem, które w sposób naturalny wspomagają organizm w przypadku pojawienia się sytuacji stresowych (odpowiednia higiena snu, zbilansowana dieta, uprawianie sportu, aromaterapia, muzykoterapia).

Uczestnicy mieli okazję posłuchać wykładu oraz wziąć udział w relaksacji stworzonej na podstawie Treningu Autogennego J. Shultza, który polega na wprowadzeniu się w stan autohipnozy przy pomocy słów prowadzącego. Oprócz tego doświadczyli sesji aromaterapii, która odbyła się w trakcie prowadzenia treningu.

Zajęcia przeprowadziła psycholog KIS – mgr Aleksandra Chrabąszcz.

 


W ramach działań realizowanych przez Klub Integracji Społecznej, w dniach 27 i 28 lutego, został przeprowadzony trening budżetowy oraz trening ekologiczny. Uczestnicy zajęć poznali sposoby racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami finansowymi, dokonywali analizy własnego budżetu domowego, zdobyli także wiedzę w jaki sposób unikać zadłużeń finansowych.

Osoby biorące udział w treningu ekologicznym kształtowały postawy sprzyjające zachowaniom proekologicznym takim jak: segregacja śmieci, recykling oraz dbanie o środowisko poprzez oszczędzanie energii elektrycznej, ciepła oraz wody.

Zajęcia urozmaicone były filmikami edukacyjnymi, „burzą mózgów”, ćwiczeniami w grupach, pytaniami kontrolnymi oraz quizem utrwalającym wiedzę.

Zajęcia przeprowadziła Aneta Kobylarz, starszy pracownik socjalny KIS.

 


W marcu oraz na początku kwietnia w Klubie Integracji Społecznej będą realizowane zajęcia w ramach treningu poruszania się po rynku pracy oraz z zakresu przedsiębiorczości. Podczas zajęć będą poruszane następujące tematy:

 • Jak znaleźć pracę? – 6 marca
 • Jak napisać CV i list motywacyjny? – 15 marca
 • Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej – 22 marca
 • Sprawne zarządzanie czasem – 25 marca
 • Zanim zostaniesz przedsiębiorcą – 3 kwietnia

Zdobyte podczas warsztatów umiejętności ułatwią uczestnikom poszukiwanie pracy, pomogą odpowiednio przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych oraz podniosą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.

Zajęcia przeprowadzi Pani Małgorzata Paluch z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

 


Dnia 19 lutego 2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia z zakresu autoprezentacji i budowania pozytywnego obrazu siebie. Celem zajęć było:

 • Zapoznanie uczestników z lękiem społecznym w kontekście autoprezentacji;
 • Uświadomienie uczestników, że kłopoty z autoprezentacją zależą od nasilenia lęku społecznego;
 • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat metod autoprezentacji;
 • Nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu siebie, poprawy samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Podczas zajęć członkowie grupy mieli okazję posłuchać wykładów oraz uczestniczyć w ćwiczeniach skupiających się na pozytywnych aspektach ich osobowości.

Zajęcia przeprowadziła psycholog KIS – mgr Aleksandra Chrabąszcz

 


W dniach 12 i 14 lutego 2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbył się trening asertywności. Celem zajęć przede wszystkim było uświadomienie uczestnikom, że asertywność to nie tylko umiejętność powiedzenia słowa „nie”. W trakcie spotkań były realizowane następujące bloki tematyczne:

 • Asertywność w pojęciu ogólnym;
 • Obrona własnych praw;
 • Przejawianie inicjatywy w kontaktach społecznych, towarzyskich;
 • Asertywne przyjmowanie ocen;
 • Reagowanie na określone rodzaje krytyki;
 • Wyrażanie emocji negatywnych i pozytywnych

Każdy z bloków zawierał serię ćwiczeń utrwalających wiedzę teoretyczną przekazaną przez prowadzącą trening – mgr Aleksandrę Chrabąszcz, psychologa KIS.

 


Dnia 22.01.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbył się trening konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z teorią w/w konceptu oraz nabycie praktycznych umiejętności z nim związanych.

Grupa miała okazję posłuchać mini-wykładów oraz przeprowadzić burzę mózgów na temat:

 1. Definicji konfliktu.
 2. Cech sytuacji konfliktowych.
 3. Rodzajów konfliktów.
 4. Etapów rozwiązywania konfliktów.
 5. Stylów radzenia sobie z konfliktami (współpraca, kompromis, walka, unikanie, uleganie).
 6. Strategii rozwiązywania konfliktów (negocjacja, mediacja, arbitraż).

Oprócz tego uczestnicy zajęć mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach, które umożliwiły im sprawdzenie zrozumienia zdobytej wiedzy.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologa Klubu Integracji Społecznej – mgr Aleksandrę Chrabąszcz.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację osób do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu. Do udziału w Klubie zostało zakwalifikowanych 14 osób, które będą korzystać z różnych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. Z każdym uczestnikiem został zawarty kontrakt socjalny.

W dniach 18 i 20 grudnia 2023 r. odbywały się warsztaty integracyjno-motywacyjne. Głównym celem warsztatów było zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację grupy. Zajęcia przeprowadziła Pani Aleksandra Chrabąszcz – psycholog KIS.

 


Trening komunikacji społecznej w KIS

W dniach 8, 10 oraz 15 stycznia 2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbywał się trening komunikacji społecznej. Celem treningu było doskonalenie umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną oraz intrapersonalną.

W trakcie treningu zostało zrealizowanych pięć bloków tematycznych:

 1. Komunikacja w pojęciu ogólnym.
 2. Umiejętność aktywnego słuchania.
 3. Zadawanie pytań.
 4. Rozumienie i wykonywanie poleceń.
 5. Rozumienie emocji.

Każdy z bloków tematycznych zawierał wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia, które pozwoliły uczestnikom na sprawdzenie zrozumienia mini-wykładów.

Zajęcia przeprowadzone były przez psychologa Klubu Integracji Społecznej – mgr Aleksandrę Chrabąszcz.

 


W dniu 31 marca 2023 r. osoby korzystające ze wsparcia Klubu Integracji Społecznej uczestniczyły w treningu dotyczącym sprawnego zarządzania czasem. Uczestnicy zdobyli umiejętności skutecznej organizacji i kontroli czasu. Szkolenie przyczyniło się do ukształtowania postawy wyznaczania celów, a także skutecznego radzenia sobie z tzw. pożeraczami czasu.

Szkolenie pn. Sprawne zarządzanie czasem przeprowadził Pan Grzegorz Kida z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

 


W dniach od 29 do 30 marca 2023 r. w Klubie Integracji Społecznej odbywał się trening komunikacji interpersonalnej. Celem treningu bała poprawa komunikacji wśród uczestników Klubu, relacji w rodzinie oraz otoczeniu społecznym.

W trakcie przeprowadzonego treningu realizowane były 4 bloki tematyczne:

 1. Umiejętność uważnego słuchania- krok ku porozumieniu się z innymi.
 2. Zadawanie pytań.
 3. Rozumienie i wykonywanie poleceń.
 4. Rozumienie emocji.

Do każdego z bloków tematycznych dostosowane były ćwiczenia utrwalające wiedzę teoretyczną.

Zajęcia prowadzone były przez psychologa KIS oraz Trenera Umiejętności Społecznych – Monikę Forgiel.

 


W dniach od 20 do 22.03.2023 r. w Klubu Integracji Społecznej zrealizowane zostało szkolenie pn. „Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej”. Uczestnicy zajęć zapoznali się
z podstawami prawnymi, cechami oraz funkcjami ekonomii społecznej, zdobyli także umiejętności sporządzania biznesplanu oraz zaznajomili się z zasadami zarządzania podmiotami ekonomii społecznej.

Realizatorem działania była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. która realizuje projekt pn. „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.

 


W dniu 17 marca 2023 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia pn. „Trening poruszania się po rynku pracy”. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z sytuacją na lokalnym i krajowym rynku pracy, poznali także metody i techniki poszukiwania zatrudnienia. Osoby biorące udział w treningu pogłębiły wiedzę dotyczącą zasad opracowania profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego. Ponadto omówione zostały wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników. Zdobyte umiejętności ułatwią uczestnikom Klubu poszukiwanie pracy oraz pomogą odpowiednio przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych.

Trening poruszania się po rynku pracy przeprowadziła Pani Małgorzata Paluch z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

 


Spotkania tematyczne w Klubie Integracji Społecznej

Psycholog realizuje w Klubie Integracji Społecznej spotkania tematyczne w ramach których w dniu 7.02.2023 r. odbyło się spotkanie mające na celu budowanie i wzmacnianie motywacji pt. „Od zera do milionera”.

W trakcie spotkania uczestnicy starali się udzielić sobie odpowiedzi na pytania:

 1. Co mnie motywuje?
 2. Co jest dla mnie ważne?
 3. Co wpływa na ukształtowanie i planowanie ścieżki rozwoju?

Odpowiedzi na powyższe pytania z kolei na dalszym etapie pracy pozwoliły stawiać cele i poszukiwać nowych wyzwań dających poczucie spełnienia i samorealizacji.
Kolejne spotkanie tematyczne odbyło się 9.03.2023r. i dotyczyło „Porozumiewania się bez przemocy”. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej poznali metodę, która umożliwia nawiązanie kontaktu opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co w efekcie zaspakaja potrzeby rozmówców w sposób pokojowy. Uczestnicy zajęć mieli możliwość przećwiczenia takiego sposobu komunikowania się pomiędzy sobą.

Zajęcia w formie warsztatowej przeprowadziła Monika Forgiel – psycholog Klubu Integracji Społecznej.

 


Warsztaty w Klubie Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację osób do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu. Do udziału w Klubie  zostało zakwalifikowanych 15 osób, które będą korzystać z różnych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.
W styczniu z uczestnikami zostały zawarte kontrakty socjalne.
W dniach 31 stycznia do 2 lutego 2023r. odbywały się warsztaty integracyjno- motywacyjne. Głównym celem warsztatów jest zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację.

Zajęcia przeprowadziła Pani Monika Forgiel – psycholog KIS.

 


W dniu 28.06. dla uczestników projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Kubie Integracji Społecznej” odbyły się zajęcia z dietetykiem dotyczące zdrowego stylu życia.

Podczas prelekcji omawiane były zasady zdrowego odżywiania wraz z aktualną Piramidą Żywieniową, dobór odpowiednich porcji posiłków w zbilansowanej diecie, ilość cukrów znajdujących się w produktach żywieniowych, a także właściwe „rozszyfrowanie” etykiet znajdujących się na produktach. Ponadto poruszony był temat alergenów oraz szkodliwości niektórych opakowań produktów spożywczych na organizm człowieka.

Zajęcia poprowadziła Pani Iwona Chmura dietetyk kliniczny z Gabinetu Dietetycznego Bonne Sante w Mielcu. Serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniu 26.04.2022 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu przy ul. Mickiewicza 13, odbyły się warsztaty dla Uczestników Projektu „Mój potencjał zawodowy i osobisty”. Ich celem było podniesienie świadomości na temat ich potencjału zawodowego i osobistego. Warsztaty przeprowadziła psycholog Klubu, Pani Monika Forgiel.

Podczas zajęć omówiono 6 zagadnień określających indywidualne cechy i predyspozycje społeczne:

 1. Jaki jestem? – charakter, wyznawane wartości;
 2. Mój potencjał- kompetencje osobowe;
 3. Samoocena, czyli poczucie własnej wartości;
 4. Zainteresowania zawodowe – jak je określić?
 5. Kompetencje przedsiębiorcze jako aspekt samorozwoju;
 6. Plan działania.

 

Każdy z prezentowanych tematów oprócz krótkiej części teoretycznej obejmował kwestionariusze, oraz testy z nimi związane. Po skończonej części teoretycznej, uczestnicy w praktyce wykorzystywali zdobytą wiedzę, odgrywając scenki tematyczne oraz wymieniali się swoimi spostrzeżeniami. Dodatkowo do każdego tematu wyświetlana była prezentacja oraz filmy/podcasty.

W dniu 29.04.2022 r. odbywały się spotkania indywidualne z uczestnikami warsztatów. Podczas spotkań każda osoba miała możliwość zapoznania się z otrzymanymi wynikami testów, a spotkaniom towarzyszyła dyskusja nt. uzyskanych wyników.

 


Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia w Klubie Integracji Społecznej

W dniach 18.03, 21.03 oraz 22.03.2022 r. dla trzech osób korzystających z wsparcia w Klubu Integracji Społecznej będzie realizowany „Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia”.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na temat gromadzenia, przechowywania i prawidłowego obiegu akt, a także zapoznanie się z podstawą prawną w zakresie polskiego prawa archiwalnego. Dzięki zdobytej wiedzy kursanci nabędą kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji.

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia” realizuje Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie.

 


Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturującychw Klubie Integracji Społecznej

W dniach 09.03 – 24.03.2022 r. dla uczestników Klubu Integracji Społecznej realizowany jest Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
i komputerowych programów fakturujących

 

W kursie bierze udział 4 uczestników KIS. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy na stanowisku sprzedawcy. Część teoretyczna szkolenia zawiera m.in. przepisy bhp, komunikację społeczną, techniki sprzedaży oraz typologię klienta. Druga część kursu to praktyczna nauka sprzedaży, praca na kasach fiskalnych i innych urządzeniach komputerowych.

Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących” realizuje firma NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

 


Trening poruszania się po rynku pracy w Klubie Integracji Społecznej

W dniach 28.02 – 02.03.2022 r. dziewięcioro uczestników odbywających reintegrację społeczno-zawodową w Klubie Integracji Społecznej brało udział w „Treningu poruszania się po rynku pracy”.

Celem treningu było wykształcenie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia, zaznajomienie się z potrzebami aktualnego rynku pracy, a także nabycia umiejętności poprawnego sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zdobyte umiejętności ułatwią poszukiwanie pracy oraz przygotują uczestników do rozmów kwalifikacyjnych.

„Trening poruszania się po rynku pracy” zrealizowała firma NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

 


Oswoić inność

W dniach od 16 do 18 lutego 2022r. w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu odbyła się seria spotkań tematycznych pn. „Oswoić inność”, które prowadziła Pani Monika Forgiel – psycholog w ramach projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1.

Tematyka zajęć dotyczyła edukacji antydyskryminacyjnej i integracyjnej. Podczas każdego spotkania uczestnicy Klubu zdobywali wiedzę nt. wybranych chorób, zaburzeń i niepełnosprawności oraz ich wpływu na codzienne funkcjonowanie osób i rodzin nimi dotkniętych. Uczestnicy warsztatów oswajali się z różnorodnością, z którą obcują na co dzień oraz starali się wejść w rolę osób, które doświadczają ostracyzmu. Podczas warsztatów emitowane były trzy filmy:

 1. „Aż do kości” – film o tematyce zaburzeń odżywiania;
 2. „Latarnia na wybrzeżu orek” – film dotyczący zaburzeń spektrum autyzmu;
 3. „Niepozorny Harvey” – film dotyczący chorób związanych z niedoborem wzrostu i niskorosłością;

Motywem przewodnim spotkań było hasło „Tolerancja – Integracja – Kultura – Otwartość”.

 


Kurs komputerowy na poziomie podstawowym w Klubie Integracji Społecznej

W dniach 31.01 – 11.02.2022 r. w Klubie Integracji Społecznej był realizowany kurs komputerowy na poziomie podstawowym. W kursie brało udział 14 uczestników KIS. Celem kursu było nabycie umiejętności obsługi komputera, przygotowywania pism w programie Word, obsługa programu Excel i Internetu. Nabycie tych umiejętności ułatwi poszukiwanie pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i ich elektroniczne przesyłanie.

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym zrealizowała firma NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania i zajęcia w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 


Indywidualne doradztwo zawodowe dla osób uczestniczących w reintegracji społeczno-zawodowej

W dniach od 10 stycznia do 18 stycznia 2022r. w Klubie Integracji Społecznej odbywało się indywidualne doradztwo zawodowe dla osób uczestniczących w reintegracji społeczno-zawodowej.

Z tej formy wsparcia skorzystało 10 uczestników projektu w wym. 4 godz. Indywidualna praca z doradcą zawodowym przyczyniła się do określenia predyspozycji i zaplanowania rozwoju zawodowego bądź wskazała możliwości poszukiwania pracy.

Doradztwo zrealizował Pan Stanisław Podlaski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Doradczo Szkoleniowe Stanisław Podlaski z siedzibą w Szprotawie.

Podczas spotkań przestrzegano zaleceń związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.

 


Trening komunikacji społecznej w Klubie Integracji Społecznej

W dniach od 26.11.2021r.  do 30.11.2021 r. w godz. od 9.00 do 14.30 w Klubie Integracji Społecznej realizowany będzie trening komunikacji społecznej. Trening przyczyni się do poprawy komunikacji uczestników projektu, relacji w rodzinie oraz otoczeniu społecznym.
Trening komunikacji społecznej realizowany będzie przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.

Realizacja treningu jest finansowana ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 


Trening budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji

W dniach od 23.11.2021r.  do 25.11.2021 r.  w godz. od 9.00 do 14.30 w Klubie Integracji Społecznej realizowany będzie „Trening  budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji”, w którym będą brać udział uczestnicy Klubu Integracji Społecznej.
Trening przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości, uczestnicy nabędą umiejętności budowania pozytywnego obrazu siebie w relacjach społecznych.
„Trening budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji” realizuje Pani Dominika Bury-Czupich prowadząca Centrum Księgowości i Biznesu Sp. z o.o. ul. Hetmańska 7/7, 35-045 Rzeszów.

Trening jest finansowany ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 


Treningi kompetencji społecznej w Klubie Integracji Społecznej

W dniach od 08.11.2021r.  do 22.11.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej realizowane są treningi kompetencji społecznych. Uczestnicy Klubu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestniczą w treningach: asertywności, konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetowy i ekologiczny. Treningi przyczynią się do poprawy funkcjonowania w wymiarze osobistym, relacjach z innymi oraz w różnych sytuacjach społecznych.
Treningi kompetencji społecznych realizowane są przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.
Treningi kompetencji społecznych są finansowane  ze środków dofinansowujących realizację projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 


W drugiej połowie października w Klubie Integracji Społecznej odbyły się spotkania mające na celu budowanie lub wzmacnianie  motywacji pt. „Od zera do milionera” oraz „Po trudach do gwiazd”.
W trakcie zajęć uczestnicy Klubu Integracji Społecznej starali się wskazywać to co ich motywuje, co jest dla nich ważne i mają potrzeby. Udzielenie odpowiedzi na pytanie, co mnie motywuje i co jest dla mnie ważne pozwoliło na ukształtowanie i planowanie ścieżki rozwoju, co z kolei  na dalszym etapie pracy pozwoli stawiać  cele i poszukiwać nowych wyzwań dających poczucie spełnienia i samorealizacji.

Na początku listopada 2021 zrealizowano także spotkania dot. wybaczania  pt. „Chata”. Podczas zajęć wskazywano na znaczenie i rolę wybaczania w życiu człowieka. Zajęcia w formie warsztatowej były przeprowadzone przez Monikę Forgiel –  psychologa Klubu Integracji Społecznej, który funkcjonuje w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1.

 


W Klubie Integracji Społecznej realizowane są w ramach zawartego partnerstwa warsztaty „Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej” w wym. 15 godz. dydaktycznych (3 dni x 5 godz.), w których biorą udział uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w marach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Realizatorem działania jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. która realizuje projekt pn. „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.

W zajęciach będzie uczestniczyć 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej w podziale na dwie czteroosobowe grupy. Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowo-klubowej przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu w dniach gr.1 od 18-20 października oraz gr.2 od 25-27 października 2021 r.

 


W dniach 12.10.2021 r. do 15.10.2021 r. odbyły się warsztaty integracyjno-motywacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w II edycji w projekcie „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020. Głównym celem warsztatów było zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację. Zajęcia przeprowadzone były przez psychologa KIS, Panią Monikę Forgiel.

Uczestnicy w trakcie trwania warsztatów poznali znaczenie motywacji w życiu oraz czynniki, które motywują ich do pracy, a także nauczyli się je wykorzystywać. Integracja między uczestnikami pomogła zrozumieć jakie znaczenie ma wsparcie innych osób w procesie motywacyjnym. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej chętnie pracowali w grupie, odgrywali scenki tematyczne, pomagali sobie w uzupełnieniu kart pracy podczas warsztatów, co wzmocniło ich poczucie sprawczości oraz kompetencje społeczne.

 


W dniach od 6 września do 21 września 2021 r. dla uczestników Klubu Integracji Społecznej jest realizowany kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących w wym. 72 godz.

W kursie uczestniczą 4 osoby. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności do pracy w charakterze: sprzedawców, kasjerów, fakturzystów przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych.

Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących jest prowadzony przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o. i jest finansowany ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 

Harmonogram wraz z programem kursu
sprzedawca
z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które:

 • Zamieszkują w województwie podkarpackim, na terenie miasta Mielca;
 • W wieku 18-59 (kobieta) oraz 18-64 (mężczyzna);
 • Zaliczające się do jednej z niżej wymienionych grup (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym art. 1 ust. 2,) tj.:
  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnieni od alkoholu,
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,
  • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby chętne do udziału w projekcie powinny wypełnić formularz rekrutacyjny, który jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu oraz może być pobrany ze strony Internetowej MOPS w zakładce Klub Integracji Społecznej – informacja o projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać kontaktując się osobiście w biurze projektu Mielec, ul. Mickiewicza 13 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, pod numerami telefonu 17 780 53 93; 17 787 56 00
lub drogą elektroniczną mops.mchr.kis.@mops.mielec.pl

 


W dniach 18.08 – 20.08.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej będzie realizowany trening poruszania się po rynku pracy. W zajęciach będzie brało udział 11 uczestników KIS. Celem treningu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy, zapoznanie się z procesem rekrutacji, autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

 

Trening poruszania się po rynku pracy będzie zrealizowany przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 

>>> HARMONOGRAM TRENINGU PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY <<<

 


W dniach 27.07 – 09.08.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej był realizowany kurs komputerowy na poziomie podstawowym. W kursie brało udział 12 uczestników KIS. Celem kursu było nabycie umiejętności obsługi komputera, przygotowywania pism w programie Word, obsługa programu Excel i Internetu. Nabycie tych umiejętności ułatwi poszukiwanie pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i ich elektroniczne przesyłanie.

 

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym zrealizowała firma NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania i zajęcia w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

    

 


W dniach od 14.06 do 02.07.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej realizowane są treningi rozwoju kompetencji społecznych. Uczestnicy Klubu zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestniczą w treningach: komunikacji społecznej, asertywności, konstruktywnego rozwiązywania problemów, budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, budżetowy i ekologiczny. Treningi przyczynią się do poprawy funkcjonowania w wymiarze osobistym, relacjach z innymi oraz w różnych sytuacjach społecznych.

Treningi kompetencji społecznych realizowane są przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W dniach 31.05 – 10.06.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej będzie realizowane indywidualne doradztwo zawodowe przeznaczone dla 11 uczestników KIS. Celem zajęć jest określenie profilu zawodowego uczestnika i jego dostosowanie do potrzeb aktualnego rynku pracy, a także pomoc w podjęciu decyzji zawodowych lub edukacyjnych.

Indywidualne doradztwo zawodowe będzie zrealizowane przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

 

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 


W dniu 11.05.2021 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej, podzieleni na dwie grupy zajęciowe, brali udział w prelekcji dotyczącej zdrowej żywności. Podczas spotkania z dietetykiem przedstawione zostały wskazówki w jaki sposób dobierać ze sobą produkty, aby były w pełni wartościowe dla naszego organizmu. Wskazano także produkty, których nie powinno się ze sobą łączyć. W drugiej części spotkania został poruszony temat cukrzycy, jej zależnych oraz następstw nieprzestrzegania prawidłowej diety.

Zajęcia przeprowadziła dietetyk Pani Ilona Chmura z Gabinetu Dietetycznego Bonne Sante.

Serdecznie dziękujemy.

Spotkanie odbyło się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

   

    

 


W pierwszej połowie marca w Klubie Integracji Społecznej odbyły się spotkania dotyczące motywacji pt. „Od zera do milionera” oraz „Po trudach do gwiazd” a także spotkania dot. wybaczania „Chata” i dojrzewania do odpowiedzialności i do życia pt. „Jutro będziemy szczęśliwi”. Zrealizowano także spotkania dotyczące tolerancji. Zajęcia były przeprowadzone przez Monikę Forgiel –  psychologa KIS.

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 


W dniu 22.03. i 23.03.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej odbędą się zajęcia pt. „Stres przyjaciel, czy wróg?”. Celem zajęć jest zwiększenie wiedzy uczestników KIS na temat stresu, jego źródłach oraz ukazanie różnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych i możliwościach konstruktywnego wykorzystania stresu w życiu codziennym. Na zakończenie zostanie wyświetlony wykład Wojciecha Eichelbergera pt. „Jak radzić sobie ze stresem?”, który stanowi fragment konferencji pt. „Emocje w stresie”, organizowanej przez Kuźnię Zdrowia – Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych.

Zajęcia przeprowadzone będą przez Anetę Kobylarz – pracownika socjalnego KIS.

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację osób do projektu: Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do projektu zostało zakwalifikowanych 15 osób, które będą korzystać z różnych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

 

W dniach 01.02. – 04.02. oraz 08.02. – 11.02.2021 r. odbędą się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej i będą to warsztaty integracyjno-motywacyjne. Głównym celem warsztatów jest zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację. Zajęcia przeprowadzone zostaną przez psychologa KIS, Panią Monikę Forgiel.

Warsztaty będą odbywać się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Serdecznie zapraszamy.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje od 1 września 2020 r. projekt  pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej „Informacja o projekcie”