Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
MOPS w Mielcu:

/MOPS-Mielec/SkrytkaESP

 

W celu złożenia dokumentu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Rejestracja oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.

 

Przesłanie pisma ogólnego do Ośrodka:

  1. Załóż bezpłatne konto na platformie ePUAP2 postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
  2. Przejdź do usługi „Pismo ogólne do urzędu” klikając na link: ePUAP2
  3. Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę: Należy wpisać miejscowość „Mielec” i wybrać „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej”, a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot.
  4. Wybierz opcję „Załatw sprawę”.
  5. Zaloguj się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła.
  6. Wypełnij udostępniony formularz elektroniczny, opatrz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wyślij.

 

Jednocześnie informujemy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U. z 2012 r. nr 712).