Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Justyna Mruk-Burghardt
tel. 17-7875615
email: mopsmielec@pro.onet.pl

 
KLAUZULE INFORMACYJNE DLA KLIENTÓW, KONTRAHENTÓW, KANDYDATÓW DO PRACY
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
których dane zostały pozyskane z innych źródeł


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
korzystających z pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego “Pomoc Żywnościowa 2014–2020,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)”


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych prowadzących
i nieprowadzących działalność gospodarczą zawierających i wykonujących umowy cywilno-prawne


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu


Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Wychowawcze, Dobry Start, Za Życiem
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą


Przemoc w rodzinie
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą


Stypendia szkolne
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą


Dodatki energetyczne
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą


Dodatki mieszkaniowe
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą


Pomoc społeczna
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą


“ZUMBA łączy pokolenia”
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów (i/lub opiekunów)
oraz członków ich rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wnioskujących
o wydanie zaświadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w MielcuKLAUZULE INFORMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW