Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla klientów (i/lub opiekunów) oraz członków ich rodzin
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
których dane zbierane są od osób, których dane dotyczą.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla klientów (i/lub opiekunów) oraz członków ich rodzin
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
których dane zostały pozyskane z innych źródeł.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla klientów (i/lub opiekunów) oraz członków ich rodzin
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu,
korzystających z pomocy żywnościowej Programu Operacyjnego
„Pomoc Żywnościowa 2014–2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)”.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalność
gospodarczą zawierających i wykonujących umowy cywilno-prawne.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydatów do pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w postaci wizerunku – monitoring.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w postaci wizerunku i informacji o osiągnięciach.