Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Mieszkania Chronione prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu mieszczą się pod adresem: Mielec ul. Mickiewicza 13. Zapewniają miejsca dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych lub chorych, pod warunkiem, że nie wymagają całodobowej opieki.

MOPS Mielec prowadzi 6 mieszkań chronionych. Są to mieszkania treningowe, co oznacza, że osoby korzystające z takiej formy pomocy, przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie na własny rachunek, przy pomocy własnych umiejętności i z wykorzystaniem własnej zaradności życiowej. W mieszkaniach zapewniona jest pomoc specjalistów: pracowników socjalnych, psychologa i terapeuty.

Każde mieszkanie przeznaczone jest dla 3-5 osób i posiada pokoje wyposażone w podstawowe meble oraz w pełni wyposażone kuchnie i łazienki.

Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest decyzją administracyjną, poprzedzoną rodzinnym wywiadem środowiskowym oraz dokonaniem uzgodnień dotyczących celu i okresu pobytu, rodzaju wsparcia, wysokości odpłatności, sposobu zgłaszania nieobecności oraz zasad i sposobu realizacji Programu Usamodzielnienia.

Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest na czas określony. Jest on nieodpłatny dla osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, które w chwili obecnej wynosi 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a 600,00 zł dla osoby w rodzinie.

>>> Tabela odpłatności <<<

Od mieszkańców wymagana jest współpraca z pracownikami MOPS Mielec oraz przestrzeganie „Regulaminu korzystania z Mieszkań Chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu”.

Realizacja Programu Usamodzielnienia podlega okresowej ocenie.

W okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2020 r. usługi realizowane w Mieszkaniach Chronionych współfinansowane są przy pomocy Projektu „Tworzenie miejsc pobytu w nowo utworzonych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Od 1 maja 2020 roku usługi społeczne świadczone w Mieszkaniach Chronionych są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Mielec.

W celu skorzystania z pobytu w Mieszkaniach Chronionych należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 13, 39-300 Mielec.

Pracownicy mieszkań chronionych:

  • pracownicy socjalni – tel. kom.   571 389 067;   tel. stacjonarny   17-780 53 94
  • koordynator Mieszkań Chronionych – tel. stacjonarny   17-780 53 93