Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

Czym jest Zespół ds. Asysty Rodzinnej?

W celu wspierania rodzin przeżywających trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu został utworzony  Zespół ds. Asysty Rodzinnej.

W skład Zespołu ds. Asysty Rodzinnej wchodzą:

 • pedagog – Koordynator Zespołu
 • asystent rodziny
 • konsultant prawnik
 • psycholog

W pracach Zespołu uczestniczy pracownik socjalny.

Praca z rodziną w ramach działalności Zespołu ds. Asysty jest prowadzona w szczególności w formie:

 1. Konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 2. Terapii i mediacji;
 3. Pomocy prawnej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
 4. Organizowania dla rodzin zajęć warsztatowych oraz innego rodzaju spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, między innymi w formie grup wsparcia lub grup samopomocowych.

 

Kim jest Asystent Rodziny?

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby ta w przyszłości potrafiła samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza związane z opieką i wychowaniem dzieci.

Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Zadaniem asystenta rodziny jest zmiana stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, wzrost  samooceny. Indywidualna pomoc służy rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań.

 

Co rodzina może zrobić w celu przydzielenia asystenta rodziny?

Pomoc asystenta rodziny jest bezpłatna. Jeżeli dana rodzina podejmie decyzję o tym, że potrzebuje wsparcia asystenta rodziny, może zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu z prośbą o jego przydzielenie. Rodzina może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny niezależnie od posiadanego dochodu. Ważne jest podanie konkretnych przyczyn. Po zgłoszeniu zostaje uruchomiona procedura przydzielania asystenta, rozpoczynająca się wywiadem środowiskowym i analizą sytuacji rodziny, a kończąca podjęciem decyzji.

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w ramach specjalistycznej pomocy mogą skorzystać z:

 • pomocy asystenta rodziny
 • pomocy psychologa
 • pomocy pedagoga
 • pomocy prawnika
 • pomocy mediatora

 

Interdyscyplinarna praca z rodziną ukierunkowana jest na maksymalizowanie konstruktywnego wykorzystania własnego potencjału rodziny oraz minimalizowanie niesprzyjających warunków środowiskowych, co w efekcie ma prowadzić do wzrostu szansy na osiągniecie realnej i trwałej pozytywnej zmiany.