Imieniny: Stwosza, Bogny, Brygidy

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej – Zagrożenia bezpieczeństwa

W czerwcu w Klubie Integracji Społecznej odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Pierwsze z nich dotyczyło zasad bezpiecznego przemieszczania się pieszo jak i środkami komunikacji. Omówione zostały także zagrożenia związane z wyłudzeniami środków finansowych oraz sposoby ich przeciwdziałania, szczegółowo została zaprezentowana tzw. metoda na wnuczka oraz na policjanta. Podczas drugiego spotkania zostały przypomniane zasady udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Zajęcia przeprowadzili: nadkomisarz Bartosz Gracz, aspirant Magdalena Skulimowska oraz sierżant Kamil Grabiec z KPP w Mielcu.