Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Indywidualne doradztwo zawodowe w Klubie Integracji Społecznej

W dniach 03.06.2024 r. oraz 04.06.2024 r. uczestnicy Klubu Integracji Społecznej korzystali z indywidualnego doradztwa zawodowego, które przeprowadziła Pani Monika Weryńska.

Z tej formy wsparcia skorzystało 7 uczestników w wym. 2 godz. Indywidualna praca z doradcą zawodowym przyczyniła się do określenia predyspozycji i zaplanowania rozwoju zawodowego bądź wskazała możliwości poszukiwania pracy.

Doradztwo zawodowe zostało zrealizowane przez firmę Wektor Consulting w Mielcu.