Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

„Sportowa integracja w barwach biało-czerwonych”

Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu wraz ze Stowarzyszeniem „Kibice Razem – Stal Mielec” po raz drugi zrealizował projekt działań socjalnych „Sportowa integracja w barwach biało-czerwonych” – wyjazd na mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Albanii, który odbył się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, w dniu 27 marca 2023 r.

 

W dniu 27 marca 2023 roku o godzinie 13.30 wyjechał z Mielca do Warszawy autokar, wraz z dziećmi z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, opiekunami, przedstawicielami firmy „Euro Eko” – fundatorami szalików oraz przekąsek podczas meczu, współorganizatorami wyjazdu – Stowarzyszeniem Ośrodek Kibice Razem – Stal Mielec” oraz z kibicami.

Czytaj dalej „Sportowa integracja w barwach biało-czerwonych”Czytaj

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT MIELECKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu MIELECKIEGO podstronie projektowej.Czytaj

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”Czytaj

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Rodziców, którzy chcą dożywiać dzieci w przedszkolach lub szkołach podstawowych lub osoby dorosłe zapraszamy do złożenia wniosków w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1.552,00 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu (dane kontaktowe na stronie: http://mops.mielec.pl/rejony-pracy-socjalnej/

Program „Posiłek w szkole i w domu”
Posiłek w szkole i w domu. Kryteria dochodowe w góręCzytaj

Spotkania tematyczne w Klubie Integracji Społecznej

Psycholog realizuje w Klubie Integracji Społecznej spotkania tematyczne w ramach których w dniu 7.02.2023 r. odbyło się spotkanie mające na celu budowanie i wzmacnianie motywacji pt. „Od zera do milionera”.

W trakcie spotkania uczestnicy starali się udzielić sobie odpowiedzi na pytania:

  1. Co mnie motywuje?
  2. Co jest dla mnie ważne?
  3. Co wpływa na ukształtowanie i planowanie ścieżki rozwoju?

Czytaj dalej Spotkania tematyczne w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

Sieć pomocy osobom pokrzywdzonymCzytaj

„Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje Projekt "Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców" współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami Projektu mogą być obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 r., mają nadany numer pesel i przebywają na terenie województwa podkarpackiego. Wsparcie projektowe będzie adresowane do osób dorosłych i dzieci.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
"PODKARPACKIE CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW"

Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Projekcie/
Анкета до участі в ПроектіCzytaj

Warsztaty w Klubie Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację osób do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu. Do udziału w Klubie  zostało zakwalifikowanych 15 osób, które będą korzystać z różnych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

W styczniu z uczestnikami zostały zawarte kontrakty socjalne.

W dniach 31 stycznia do 2 lutego 2023r. odbywały się warsztaty integracyjno- motywacyjne. Głównym celem warsztatów jest zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację.

Zajęcia przeprowadziła Pani Monika Forgiel- psycholog KIS.Czytaj

APEL POLICJI

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu prowadzi działania w związku z założeniami Planu Priorytetowego polegające na dotarciu do jak największej ilości seniorów na terenie osiedla Borek i osiedla Lotników celem ostrzeżenia ich przed oszustami, których ofiarami padają osoby w podeszłym wieku, samotne. Do przestępstw takich dochodzi zarówno w przypadku kontaktu bezpośredniego, jak i drogą telefoniczną oraz w sieci Internet. W związku z powyższym informujemy o podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu działaniach celem przekazywania informacji mieszkańcom osiedla Borek i osiedla Lotników, co spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz przyczyni się do ograniczenia pokrzywdzonych w przypadku tego rodzaju przestępstw.

>>> APEL POLICJI <<<Czytaj

DODATEK GAZOWY

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (tzw. Dodatek gazowy)

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej w opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Czytaj dalej DODATEK GAZOWY