Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Trening asertywności w KIS

W dniach 12 i 14 lutego 2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbył się trening asertywności. Celem zajęć przede wszystkim było uświadomienie uczestnikom, że asertywność to nie tylko umiejętność powiedzenia słowa „nie”. W trakcie spotkań były realizowane następujące bloki tematyczne:

  • Asertywność w pojęciu ogólnym;
  • Obrona własnych praw;
  • Przejawianie inicjatywy w kontaktach społecznych, towarzyskich;
  • Asertywne przyjmowanie ocen;
  • Reagowanie na określone rodzaje krytyki;
  • Wyrażanie emocji negatywnych i pozytywnych

Każdy z bloków zawierał serię ćwiczeń utrwalających wiedzę teoretyczną przekazaną przez prowadzącą trening – mgr Aleksandrę Chrabąszcz, psychologa KIS.