Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Refundacja podatku VAT w 2024 r.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem została wydłużona na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Wnioski o refundację składa się na dotychczasowych zasadach:

  1. Wniosek składa osoba, która jest jednocześnie odbiorcą końcowym tj. osoba, na którą jest wystawiona faktura,
  2. Do wniosku dołącza się fakturę rozliczeniową wraz z potwierdzeniem opłacenia tej faktury,

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych: nr tel. 17-7875714, 17-7875715