Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył rekrutację osób do udziału w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu. Do udziału w Klubie zostało zakwalifikowanych 14 osób, które będą korzystać z różnych instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. Z każdym uczestnikiem został zawarty kontrakt socjalny.

W dniach 18 i 20 grudnia 2023 r. odbywały się warsztaty integracyjno-motywacyjne. Głównym celem warsztatów było zmotywowanie uczestników do zmiany dotychczasowego stylu życia, szerszego spojrzenia na doświadczane problemy oraz wzajemną integrację grupy. Zajęcia przeprowadziła Pani Aleksandra Chrabąszcz – psycholog KIS.