Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Ogłoszenie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu, ŁUKASIEWICZA 1C, 39-300 MIELEC
poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa w ramach umowy zlecenia

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1C

 

Zakres obowiązków:

  • świadczenie pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miejskiej Mielec,
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami,
  • współpraca z instytucjami, urzędami, organizacjami udzielającymi pomocy obywatelom Ukrainy,
  • współpraca z Działami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu udzielającymi pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.

 

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku psychologia potwierdzone dyplomem polskiej uczelni lub nostryfikowanym w Polsce dyplomem zagranicznej uczelni (mgr psychologii),
  • dobra znajomość języka ukraińskiego umożliwiająca samodzielną pracę z klientem,
  • dobra znajomość języka polskiego.

 

Więcej informacji udzielimy osobom zainteresowanym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1C, pok. 27 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku 7:15-15:15.