Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Informacja o możliwości złożenia wniosku o Refundację podatku VAT w 2024 r. (tzw. „Dodatek gazowy”)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina o możliwości złożenia wniosku o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać nie później niż do 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP lub
  • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c (pokój nr 14)

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzeniem grzewczym zasilanym paliwem gazowym zostało wpisane lub zgłoszone CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB;
  1. Kryterium dochodowe, które nie może przekraczać:
  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100,00 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500,00 zł miesięcznie na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Szczegółowych informacji udziela MOPS w Mielcu – Dział Świadczeń Rodzinnych: nr tel. 17 7875713,   17 7875714,   17 7875715.