Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 

21 marca 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu odwiedziła Pani Evgenia Polychronidi – przedstawicielka Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców – wraz ze swoimi współpracownikami. Celem wizyty roboczej było zapoznanie się z sytuacją obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym i zamieszkują na terenie Mielca oraz uzyskanie zwrotnej informacji na temat bieżących potrzeb związanych z możliwie jak najlepszym udzielaniem pomocy uciekinierom wojennym.

 

W spotkaniu z ramienia MOPS wzięły udział – Pani Dyrektor Anna Adamczyk, Pani Anna Wdowiarz – kierownik Działu Pomocy Środowiskowej oraz Panie Małgorzata Tyksińska i Monika Kołodziej – specjaliści pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej, zaangażowani w 2023 r. w realizację projektu „W zdrowym ciele – zdrowy duch”, który skierowany był do społeczności ukraińsko-polskiej z terenu naszego miasta.