Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Trening budżetowy i ekologiczny w Klubie Integracji Społecznej

W ramach działań realizowanych przez Klub Integracji Społecznej, w dniach 27 i 28 lutego, został przeprowadzony trening budżetowy oraz trening ekologiczny. Uczestnicy zajęć poznali sposoby racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami finansowymi, dokonywali analizy własnego budżetu domowego, zdobyli także wiedzę w jaki sposób unikać zadłużeń finansowych.

Osoby biorące udział w treningu ekologicznym kształtowały postawy sprzyjające zachowaniom proekologicznym takim jak: segregacja śmieci, recykling oraz dbanie o środowisko poprzez oszczędzanie energii elektrycznej, ciepła oraz wody.

Zajęcia urozmaicone były filmikami edukacyjnymi, „burzą mózgów”, ćwiczeniami w grupach, pytaniami kontrolnymi oraz quizem utrwalającym wiedzę.

Zajęcia przeprowadziła Aneta Kobylarz, starszy pracownik socjalny KIS.