Imieniny: Leona, Ireneusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

SPECJALISTYCZNA I MATERIALNA POMOC
DLA OSÓB POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
FINANSOWANA W RAMACH FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Od maja 2019 roku w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 8a (w budynku Auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Ośrodek zasięgiem swojego działania obejmuje pięć powiatów: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski, mielecki i kolbuszowski koordynując pracę lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnobrzegu, Nowej Dębie, Padwi Narodowej, Nisku, Kolbuszowej.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ich najbliżsi, a także świadkowie przestępstw mogą w ośrodku skorzystać nieodpłatnie z różnego rodzaju form pomocy.

Czytaj dalejCzytaj

„Czyste powietrze” – wniosek o wydanie zaświadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Czytaj dalej „Czyste powietrze” – wniosek o wydanie zaświadczeniaCzytaj

Informujemy, że uruchomiony został
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

 

W ramach jego funkcjonowania powstała

Infolinia dla Seniorów nr telefonu: 22 505 11 11

 

Dzwoniąc pod ten numer osoby starsze będą mogły prosić o pomoc
m.in. w zrobieniu zakupów spożywczych, higienicznych.

Wszystkich Seniorów po 70-tym roku życia, którzy zdecydują się
na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny,
znajomych i sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby
zachęcamy do skorzystania ze wskazanej wyżej infolinii.

Czytaj dalejCzytaj

W związku panującą sytuacją epidemiczną
przypominamy i zachęcamy do korzystania z możliwości załatwiania
wszelkich spraw w MOPS w Mielcu drogą e-mail oraz telefonicznie.Czytaj

Klub Integracji Społecznej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu realizuje od 1 września 2020 r. projekt  pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalej „Informacja o projekcie”Czytaj

KomunikatCzytaj

Rodzina wspierająca

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w oparciu o art. 29 ust. 1, 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Czytaj dalej Rodzina wspierającaCzytaj

INFORMACJA – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że w przypadku świadczenia wychowawczego 500+
obecny okres świadczeniowy trwa do 31 maja 2021 r.


Prosimy w 2020 r. nie składać wniosków na kontynuację świadczenia 500+ dla dzieci,
które mają już ustalone prawo do świadczenia.

Nowe wnioski w 2020 r. składamy jedynie w przypadku:

  • urodzenia dziecka, lub
  • nabycia praw do opieki nad dzieckiem.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać od:

  • od 1 lutego 2021 r. - tylko drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą papierową i drogą elektroniczną.

 Czytaj

STAN PANDEMII – pamiętaj o przestrzeganiu zasad

S z a n o w n i    P a ń s t w o !

W związku z obowiązującym stanem epidemii, przypominamy mieszkańcom naszego miasta
o konieczności dbania o swoje bezpieczeństwo.


>>>   Stan pandemii – pamiętaj o przestrzeganiu zasad   <<<

 Czytaj

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA
WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE
I Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina,
że od 1 lipca 2020 r. można składać drogą elektroniczną
wnioski o przyznanie
na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021
następujących świadczeń:

  • zasiłek rodzinny;
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

 

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną należy przejść na stronę portalu Emp@tia
https://empatia.mpips.gov.pl, a następnie w moduł eWnioski.

Chcąc zalogować się do powyższego modułu eWnioski
konieczne jest skorzystanie z jednej z darmowych metod udostępnionych przez login.gov.pl
(obecnie jest to Profil Zaufany i e-dowód) lub z podpisu elektronicznego.

Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line
za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku

PKO BP, Inteligo, Santander, mBank, ING Banku Śląskiego, Millennium. Pekao S.A., Envelo, Alior, T-mobile.

 

W celu używania modułu eWnioski, należy korzystać z aktualnej wersji przeglądarek
Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Użycie innej przeglądarki nie gwarantuje poprawności działania serwisu.

 

Lista dostępnych wniosków elektronicznych na portalu Emp@tia:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/lista-dostepnych-wnioskow-elektronicznych

Instrukcja składania wniosków on-line:
pobierz instrukcję w PDF