Imieniny: Wita, Jolanty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

 


 

 


 

Одноразова грошова допомога громадянам України

Муніципальний центр соціального забезпечення міста Мєлєц приймає заявки на виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для проживання, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житло. Допомога призначена громадянам України (а також їхнім подружжям, навіть якщо вони не мають українського громадянства), які прибули на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави. від 24 лютого 2022 року. Чи прибули ці люди на територію Польщі безпосередньо з України, чи потрапили до Польщі іншим шляхом, не має значення.

Заявки приймаються тільки в комунальному центрі соціальної допомоги, вул. Łukasiewicza 1c.
Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.

Обсяг інформації, яка збирається при прийомі заяв на виплату пільги:

 • Ім’я (імена) та прізвище
 • Дата народження
 • Громадянство
 • жін./чол.
 • Тип документа, що є підставою для перетину кордону
 • Серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону, відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща.
 • Адреса проживання
 • Контактна інформація, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти
 • Номер PESEL
 • Номер платіжного рахунку, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер).

 

Завантажити:

 

Крім того, бажаючі можуть звернутися до міського центру соціального захисту населення за допомогою у вигляді харчування для дітей, які відвідують школи м. Мєлєц, або за допомогою у вигляді повного пансіону для дітей, які відвідують дитсадки м. Мєлєц.

У той же час у комунальному центрі соціального забезпечення міста Мєлєц громадяни України, які мають право, можуть звернутися за сімейними виплатами.

З іншого боку, виплату допомоги по догляду за дитиною (500) слід подавати в Заклад соціального страхування.

Пункт працюватиме з понеділка по п’ятницю, з з 8.00 до 15.00

 


Надання інформації щодо обробки персональних даних біженців з України, які звертаються за одноразовою грошовою допомогою


Підготовлений посібник UODO українською та англійською мовами, який знайомить біженців з України з їхніми правами відповідно до RODO та пояснює, як цими правами користуватися


 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy (jak również ich współmałżonków nawet jeśli nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022 r. Bez znaczenia jest fakt, czy osoby te przybyły na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy, czy też dotarły do Polski inną drogą.

Przyjmowanie wniosków odbywa się wyłącznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 1c.
Wniosek o wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

 • Imię (imiona) i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Obywatelstwo
 • Płeć
 • Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 • Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 •  Adres pobytu
 •  Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 •  Numer PESEL
 •  Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).

 

Do pobrania:

 

Ponadto osoby zainteresowane mogą ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o pomoc w formie posiłku dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie Mielca, bądź o pomoc w formie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Mielca.

Jednocześnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu uprawnieni obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o świadczenia rodzinne. Natomiast o świadczenia wychowawcze (500+) należy ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 15.00.