Imieniny: Miroslawa, Aleksandra

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Zarządzenie nr 19/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z Mieszkań Chronionych
prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.