Imieniny: Leona, Ireneusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących w KIS

 

W dniach od 6 września do 21 września 2021 r. dla uczestników Klubu Integracji Społecznej jest realizowany kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących w wym. 72 godz.

W kursie uczestniczą 4 osoby. Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności do pracy w charakterze: sprzedawców, kasjerów, fakturzystów przy użyciu urządzeń komputerowych i kas fiskalnych.

Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowych programów fakturujących jest prowadzony przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o. i jest finansowany ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1

 

Harmonogram wraz z programem kursu
sprzedawca
z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących

 Czytaj

Warsztaty dla kobiet „Dobra zmiana – obroń siebie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu we współpracy z Mielecką Szkołą United KRAV MAGA oraz Komendą Powiatową Policji w Mielcu zrealizowały projekt zatytułowany „Dobra zmiana – obroń siebie” w ramach którego, w sierpniu br. zostały przeprowadzone bezpłatne Warsztaty dla kobiet.

Celem projektu było przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, a zwłaszcza odczuwanej przez nie bezradności lub bezbronności względem potencjalnego agresora. Osoby uczestniczące w zajęciach poznawały techniki prawidłowego oddychania umożliwiające redukcję stresu i odzyskiwania poczucia kontroli nad przebiegiem zdarzeń, szczególnie w momentach zagrożenia utraty życia lub zdrowia, uczyły się w jaki sposób unikać zagrożeń i nie dopuszczać do powstawania sytuacji krytycznych oraz trenowały odpowiednie zachowania w sytuacjach podwyższonego ryzyka.

Czytaj dalej Warsztaty dla kobiet „Dobra zmiana – obroń siebie”Czytaj

Dożywianie dzieci w szkołach, żłobkach i przedszkolach

Drodzy rodzice. Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkołach, żłobkach i przedszkolach. Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 w/w ustawy tj. w przypadku rodziny 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 792,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać u pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu – dane kontaktowe na stronie: http://mops.mielec.pl/rejony-pracy-socjalnej/Czytaj

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj dalejCzytaj

Trening poruszania się po rynku pracy w Klubie Integracji Społecznej

 

W dniach 18.08 – 20.08.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej będzie realizowany trening poruszania się po rynku pracy. W zajęciach będzie brało udział 11 uczestników KIS. Celem treningu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod poszukiwania pracy, zapoznanie się z procesem rekrutacji, autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych.

 

Trening poruszania się po rynku pracy będzie zrealizowany przez firmę NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

 

>>> HARMONOGRAM TRENINGU PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY <<<

 Czytaj

LESKO – wakacyjny wyjazd kolonijny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w bieżącym roku wytypował 16-ro dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia tutejszego Ośrodka do wypoczynku letniego w miejscowości Lesko.

Organizatorem 14-dniowej kolonii dla dzieci jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie na zlecenie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wyjazd kolonijny rozpoczął się 16.08.2021 r. i potrwa do 29.08.2021 r. Dzieci zakwaterowane zostaną w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik”. Program wypoczynku pn. „Bieszczadzkie historie” oparty jest głównie o zajęcia edukacyjno-krajoznawcze realizowane w formie wycieczek lub zajęć na terenie ośrodka kolonijnego.

Czytaj dalej LESKO – wakacyjny wyjazd kolonijnyCzytaj

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym w Klubie Integracji Społecznej

 

W dniach 27.07 – 09.08.2021 r. w Klubie Integracji Społecznej był realizowany kurs komputerowy na poziomie podstawowym. W kursie brało udział 12 uczestników KIS. Celem kursu było nabycie umiejętności obsługi komputera, przygotowywania pism w programie Word, obsługa programu Excel i Internetu. Nabycie tych umiejętności ułatwi poszukiwanie pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych i ich elektroniczne przesyłanie.

Kurs komputerowy na poziomie podstawowym zrealizowała firma NOEZA Non – Profit Sp. z.o.o.

Wszystkie spotkania i zajęcia w Klubie Integracji Społecznej odbywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

    Czytaj

GrupaWsparcia.pl

Wirtualna grupa wsparcia stworzona na potrzeby osób z niepełnosprawnościami z województwa podkarpackiego.
W grupie można uzyskać pomoc doświadczonego psychoterapeuty oraz prawnika. 

Czytaj dalejCzytaj

„Nowe wyzwania – skuteczne rozwiązania”

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU informuje, że w związku z realizacją projektu: „Nowe wyzwania – skuteczne rozwiązania” z myślą o osobach doznających przemocy, uruchamia dyżury telefonów alarmowych od 02.08.2021 do 15.12.2021 całodobowo przez 7 dni w tygodniu:
884 057 699
884 057 710
Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub  doznających przemocy.Czytaj

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

 

Przypominamy mieszkańcom Mielca, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Spisem objęte są osoby fizyczne zamieszkałe stale lub czasowo na terenie Miasta Mielca niezależnie od tego czy są zameldowane a także mieszkania, budynki oraz pozostałe zamieszkane pomieszczenia nawet, jeśli nie są mieszkaniami.

Czytaj dalej