Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w czasie epidemii COVID-19

 

Poradnik „Osobisty plan awaryjny” zawierający praktyczne wskazówki
dla osób zagrożonych przemocą w czasie epidemii opracowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka
i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

 Czytaj

Centrum Informacji dla Seniorów

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, informuje o utworzeniu Centrum Informacji dla Seniorów, w postaci platformy pod nazwą ABCsenior.com.
Portal ABCsenior.com jest dedykowany seniorom, jak i młodszym pokoleniom i stanowi bazę nieodpłatnej i bezpiecznej pomocy dla seniorów w czasie pandemii koronowirusa.

Więcej informacjiCzytaj

INFORMACJA
dotycząca wypłat świadczeń

W związku z obecną sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID-19 informuję, że realizacja wypłat świadczeń będzie odbywała się od miesiąca kwietnia 2020 r. wyłącznie na wskazane przez Państwo rachunki bankowe.
Informację o numerze rachunków bankowych należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ul. Łukasiewicza 1c (skrzynka na zewnątrz budynku lub przez operatora pocztowego).

– wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowegoCzytaj

Kwarantanna – co powinieneś o niej wiedzieć

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany/a poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie

CO TO OZNACZA?

Czytaj dalej Kwarantanna – co powinieneś o niej wiedziećCzytaj

Szukasz pomocy?

Z  uwagi na szczególną sytuację, uruchomiona została platforma https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, przeznaczona dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informację na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.
Dodatkowo, na stronie znajduje się pełna lista instytucji pomocowych w regionie.
Platforma oferuje także możliwość zgłoszenia chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym.Czytaj

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową

Zgodnie z niniejszą instrukcją:

  1. Uprawniony podmiot (pracownik Sanepidu, funkcjonariusz Policji) przekaże informację o osobach objętych kwarantanną a potrzebujących niezbędnej pomocy do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.Czytaj dalej Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną domową


Czytaj

Apel o wsparcie osób potrzebujących

Zwracajmy uwagę na to, czy w swoim otoczeniu mamy osoby potrzebujące pomocy i w miarę możliwości pomagajmy samodzielnie przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
Jeżeli naszym sąsiadem jest senior, osoba samotna lub niepełnosprawna – bądźmy wrażliwi.

Czytaj dalej Apel o wsparcie osób potrzebującychCzytaj

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym,
mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 5 marca br.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej,
do dostępnej przez stronę www.dla-dzieci.spes.org.pl  bazy danych.
Szczegółowe informacje znajdują się na powyższej stronie.Czytaj

Komunikat – unieważnienie legitymacji pracownika socjalnego

Unieważnienie legitymacji pracownika socjalnego

Czytaj dalej Komunikat – unieważnienie legitymacji pracownika socjalnegoCzytaj

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Ogłoszenie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w związku z ogłoszonym w dniu 3 października 2019 r. przez MRPiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym w formie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznawaną pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Czytaj dalej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020