Imieniny: Lucji, Kazimierza, Eugeniusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

INFORMACJA – Świadczenie 500+ w 2021 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
informuje,
że wnioski w sprawie ustalenia
prawa
do świadczenia wychowawczego 500+
na kolejny okres zasiłkowy
2021/2022 należy składać:

 

  • od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą elektroniczną
    (za pośrednictwem portalu Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną, oraz Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS).
  • od 1 kwietnia 2021 r.drogą papierową i drogą elektroniczną
    (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Mielcu).

Czytaj dalej INFORMACJA – Świadczenie 500+ w 2021 r.Czytaj

Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W związku z nadchodzącym okresem zimowym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prosi
Mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych. Pomoc można okazać
poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i wymagających udzielenie pomocy
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu Dział Świadczeń i Usług ul. Łukasiewicza 1c
(telefony kontaktowe do Ośrodka – 17 7875600 i do Działu Świadczeń i Usług – pracownik socjalny
17 7875682) w godzinach pracy Ośrodka tj. Poniedziałek od 8.00 – 16.00, Wtorek – Piątek od 7.15 – 15.15
.

Czytaj dalej Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnychCzytajCzytaj

 

Przez zaostrzenia związane z pandemią COVID – 19 Wigilia w DDP w tym roku obchodzona będzie inaczej niż zwykle. Personel przygotował dania wigilijne wraz z siankiem i opłatkiem oraz drobnymi upominkami (ciasto, pierniczki, choinki oraz karteczki z życzeniami) które oczywiście w maseczkach oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego osobiście dostarczy seniorom do ich domu .

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2021 życzymy radości, szczęścia – niech każdy się dowie , że zwłaszcza w tym roku najważniejsze jest zdrowie.

Życzy Kierownik oraz personel DDPCzytaj

Św. Mikołaj nie zapomina o seniorach!

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu przy współudziale Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, młodzieży działającej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu oraz licznych wolontariuszy zadbali o to aby Św. Mikołaj nie zapomniał o beneficjentach programu „Wspieraj Seniora”.

Pomimo niekorzystnej sytuacji z jaką się wszyscy zmagamy na co dzień, chcąc umilić przedświąteczny okres pracownicy socjalni wraz z wolontariuszami odwiedzili seniorów i wręczyli im drobne upominki świąteczne.

Były łzy wzruszenia, szczere życzenia oraz ciepłe słowa niosące nadzieję i wsparcie w tym niepewnym, trudnym dla wszystkich okresie.

 

Czytaj dalej Św. Mikołaj nie zapomina o seniorach!Czytaj

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu planuje przystąpić w 2021 roku do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021„, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Czytaj dalej Opieka wytchnieniowa – edycja 2021Czytaj

„SUPERMOCNI nie tylko od Święta – jak rozumieć trudne emocje i jak sobie z nimi radzić”

 

W dniu 15 grudnia 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zrealizował projekt „SUPERMOCNI nie tylko od Święta – jak rozumieć trudne emocje i jak sobie z nimi radzić.” Uczestnikami projektu były dzieci i młodzież z rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

 

 

Czytaj dalej „SUPERMOCNI nie tylko od Święta – jak rozumieć trudne emocje i jak sobie z nimi radzić”Czytaj

Ogłoszenie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w związku z ogłoszonym w miesiącu grudniu 2020 r. przez MRiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, informuje o możliwości zgłoszenia się do udziału w w/w Programie.

Czytaj dalej Ogłoszenie!Czytaj

„Podróż z Mikołajem przez tradycje polskich Świąt Bożego Narodzenia”

 

W dniu 4 grudnia 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zrealizował projekt „Podróż z Mikołajem przez tradycje polskich Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnikami projektu były rodziny (dzieci i rodzice) przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, objęte wsparciem asystentów rodziny.

Celem projektu było wsparcie rodzin w organizacji świątecznego, wspólnego, wartościowego spędzania czasu, pogłębienie wiedzy na temat przekazywanych z pokolenia na pokolenie polskich tradycji i obyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz motywowanie rodziców do pielęgnowania i przekazywania dzieciom tych tradycji.

 

Czytaj dalej „Podróż z Mikołajem przez tradycje polskich Świąt Bożego Narodzenia”Czytaj

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje grant dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt przyczyni się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami  niepełnosprawnymi, w sytuacji zagrożenia COVID-19.