Imieniny: Aleksego, Zbigniewa, Lukasza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Rozpoczęła się jesienno-zimowa edycja projektu “Rodzina Razem – zdrowo i sportowo”

W dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 18.30, na krytym boisku “Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 9 w Mielcu odbyły się pierwsze zajęcia sportowe z Akademią Piłkarską PGE FKS Stal Mielec. W treningu wzięły udział rodziny z dziećmi objęte wsparciem asystentów rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Czytaj więcej…Apel do mieszkańców miasta Mielca dotyczący osób bezdomnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu prosi Mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych. Pomoc można okazać poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych i wymagających udzielenie pomocy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu Dział Świadczeń i Usług ul. Łukasiewicza 1c (telefony kontaktowe do Ośrodka – 17 787 5600 i do Działu Świadczeń i Usług – pracownik socjalny 17 787 5682) w godzinach pracy Ośrodka tj. Poniedziałek od 8.00-16.00,   Wtorek – Piątek od 7.15-15.15

Czytaj więcej…Kurs “Pierwsza pomoc – poziom podstawowy”

W ramach działań realizowanych przez pracowników Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej, w dniach 25.11.2019 r. – 26.11.2019 r., został zrealizowany kurs “Pierwsza pomoc – poziom podstawowy”. Osoby objęte wsparciem Ośrodka, uczestniczące w zajęciach, uczyły się prawidłowego udzielania pomocy w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Miały również możliwość ćwiczenia zabiegu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, poznania zasady działania defibrylatora zewnętrznego AED oraz nauki postępowania przy zadławieniach, omdleniach, zawale serca, epilepsji, złamaniach, zatruciach itp.

Czytaj więcej…“Czas wolny… od nudy”

W dniu 25.11.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu odbyły się zajęcia muzyczno-ruchowe pt. “Baw się razem z nami” w ramach projektu “Czas wolny… od nudy”. Uczestnikami spotkania byli rodzice i ich dzieci.

W trakcie zajęć prowadzonych przez pracowników socjalnych – pedagogów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Annę Lebidę i Annę Masajadę-Kołodziej, uczestnicy poprzez wspólne zabawy integrujące i muzyczne mogli rozwinąć umiejętność współpracy w rodzinie, zmniejszyć lęk dotyczący eliminowania stresu u dzieci i rodziców przed nowymi i nieznanymi osobami, a także rozwinąć wiarę we własne siły i możliwości.

Czytaj więcej…“Rodzina razem – zdrowo i sportowo. Edycja jesienno-zimowa”

W miesiącu listopadzie 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, we współpracy z Akademią Piłkarską FKS Stal Mielec, rozpoczyna realizację projektu “Rodzina razem – zdrowo i sportowo. Edycja jesienno-zimowa”. Celem projektu jest motywowanie rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu wraz z dziećmi oraz podnoszenie ich kompetencji w tym zakresie.

Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla rodzin współpracujących z asystentami rodziny MOPS w Mielcu.

Czytaj więcej…Informacja po spotkaniu z dnia 12.11.2019 r.

W dniu 12.11.2019 r. w siedzibie MOPS Mielec odbyło się spotkanie w ramach warsztatów “O trudach i radościach wychowania dziecka autystycznego”.
W spotkaniu wzięły udział mamy, które wychowują dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. Podczas warsztatów porównywano różne formy i podejścia w pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym. Psycholog z tut. Ośrodka omawiała podejście wielowymiarowe i holistyczne. Praca z dzieckiem w tych ujęciach ma na celu dobranie odpowiedniego programu do jego indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

O terminie kolejnego spotkania rodzice będę powiadamiani telefonicznie oraz poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Ośrodka.Aktualności Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej


Szkolenie "Metody i techniki kontroli stresu"

 

W ramach działań realizowanych przez pracowników Zespołu ds. Integracji Społecznej i Zawodowej, w dniu 07.11.2019 r., zostało przeprowadzone szkolenie nt.: "Metody i techniki kontroli stresu". Osoby objęte wsparciem Ośrodka, uczestniczące w zajęciach, miały okazję poszerzyć wiedzę o czynnikach wywołujących stres oraz poznać techniki umożliwiające obniżenie poziomu stresu. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyła się okazja skorzystania z badania testem określającym typ temperamentu oraz wypracowania indywidualnej strategii rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.

Czytaj więcej...

Kurs obsługi komputera na poziomie podstawowym

W dniach 14.10. – 24.10.2019 r. osoby skierowane do wsparcia realizowanego przez Zespół ds.Integracji Społecznej i Zawodowej wzięły udział w “Kursie obsługi komputera na poziomie podstawowym”. Celem szkolenia był rozwój kompetencji cyfrowych takich jak obsługa systemu operacyjnego Windows, podstawowych programów biurowych, umiejętności korzystania z zasobów Internetu oraz załatwiania spraw on-line. Program zajęć obejmował następujące moduły: Microsoft Windows, praca z edytorem Word, praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel oraz korzystanie z Internetu (e-usługi/e-urząd, poczta, strony www itp.).

Czytaj więcej…Komunikat – unieważnienie legitymacji pracownika socjalnego

Unieważnienie legitymacji pracownika socjalnego

Czytaj więcej…