Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

“Rodzina razem – zdrowo i sportowo” – ostatnie spotkanie w ramach projektu

W dniu 28 sierpnia 2019 r., na Stadionie Miejskim w Mielcu, odbyło się piąte i zarazem ostatnie spotkanie w ramach projektu “Rodzina razem – zdrowo i sportowo”. Dzieci z rodzicami po raz kolejny aktywnie uczestniczyły w treningu przygotowanym i prowadzonym przez piłkarzy I Zespołu PGE FKS Stal Mielec. Kolejne atrakcyjne zajęcia zakończone zostały rozrywką rodzinną przy grach planszowych w budynku Stadionu Miejskiego.

Czytaj więcej…“Żyj bezpiecznie w każdym wieku” – spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

We wtorek, 27.08.2019 r., osoby korzystające ze wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej oraz
uczestnicy Domu Dziennego Pobytu dla Emerytów i Rencistów, wzięły udział w pierwszym spotkaniu z cyklu
“Żyj bezpiecznie w każdym wieku”.

Zajęcia przeprowadził Pan Michał Nowak, który omówił prawa konsumentów oraz możliwości ich ochrony. Rzecznik przestrzegał przed zaciąganiem pożyczek w tzw. parabankach, omówił zasady “bezpiecznego” zawierania umów, wyjaśnił na czym polega prawo do reklamacji, co to jest rękojmia i jak z tego prawa korzystać.

Czytaj więcej…Impreza rodzinno-integracyjna

W dniu 22.08.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zorganizował Imprezę rodzinno-integracyjną dla mieleckich rodzin. Celem imprezy była promocja aktywnego wypoczynku, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz wymiana doświadczeń z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej.

Wydarzenie zaszczycili obecnością Pan Paweł Pazdan – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Pani Adriana Miłoś – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, Pani Jolanta Wolska – Radna Rady Miejskiej w Mielcu, Pani Agata Ćwięka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Jolanta Markowska-Rzeźnik – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Pani Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Pan Robert Kośla – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu.

Czytaj więcej…“Żyj bezpiecznie w każdym wieku!”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Z A P R A S Z A

mieszkańców Mielca
na cykl spotkań poświęconych bezpieczeństwu

 

Uwaga!   Udział w spotkaniach jest bezpłatny!

Czytaj więcej...Stypendia szkolne 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Czytaj więcej…Mieleckie e-Becikowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że osoby ubiegające się o przyznanie gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka “Mieleckie Becikowe”, posiadające Profil zaufany, mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia elektronicznie, za pośrednictwem strony eUrzędu Miejskiego w Mielcu https://eurzad.um.mielec.plInformujemy, że w miesiącu lipcu 2019 roku:

  • wypłaciliśmy około 3 mln zł na realizację świadczeń wychowawczych 500+
    (w tym około 400 tys. zł dla nowych świadczeniobiorców)
  • wypłaciliśmy 345 tys. zł na świadczenie “Dobry Start” 300+

Złóż wniosek elektronicznie na 500+ i 300+

za pomocą portalu EMPATIA lub bankowość elektroniczną,
a otrzymasz szybciej wypłatę świadczeń

Czytaj więcej...Nowe wytyczne do Programu POPŻ 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowe wytyczne dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

Pomocą żywnościową w ramach ww. program mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.), a których dochód nie przekracza odpowiednio 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Czytaj więcej…Warsztaty WenDo

W dniach od 04.07.2019 r. – 05.07.2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu na terenie Osiedla Inwestorów dla społeczności lokalnej zorganizował dla kobiet i dziewcząt warsztaty WenDo.

Głównym celem przeprowadzonych warsztatów była nauka asertywności, obrony własnych granic, szanowania granic innych ludzi. Uczestniczki warsztatów miały okazje zapoznać się z metodą jak w każdej sytuacji, miejscu publicznym, na ulicy, w szkole lub w pracy, w domu – przestać się czuć bezradną i bezbronną.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone warsztaty były dla uczestniczek ciekawym i ważnym doświadczeniem, z którego będą mogły korzystać na co dzień.Podsumowanie piątego spotkania warsztatowego w ramach projektu “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”

W minioną środę tj. 10.07.2019 r. zostało zorganizowane już ostatnie spotkanie warsztatowe
realizowanego projektu pn. “SOS samotny rodzic – spójrz inaczej”, który powstał z myślą o osobach
borykających się z samotnym rodzicielstwem. Słowa zawarte w jego nazwie “spójrz inaczej”
stają się myślą przewodnią podjętego kierunku działania oraz możliwością zrozumienia
przez jego uczestników, że nasze życie to droga na, której pojawia się czerwone światełko
mówiące zatrzymaj się i “spójrz inaczej”. Słuchaj, patrz, działaj, bo razem z tym zmieni się całe Twoje życie.

Czytaj więcej…