Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Ogłoszenie

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu, ŁUKASIEWICZA 1C, 39-300 MIELEC
poszukuje kandydatów na stanowisko psychologa w ramach umowy zlecenia

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1C

Czytaj dalej OgłoszenieCzytaj

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, informuje, że z dniem 23 sierpnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków do ProgramuAsystent osobisty osoby z niepełnosprawnością– edycja 2024, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Miejska Mielec planuje przystąpienie do w/w Programu.

 
Czytaj dalej Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024CzytajCzytaj

Wakacyjnie, aktywnie, sportowo – obóz z fundacją „PROMETEO”

Wakacje to dla dzieci czas wypoczynku i relaksu. Fundacja „PROMETEO” zorganizowała obóz sportowy w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie. Obóz odbył się w dnia 18-20 lipca 2023 r., a wzięło w nim udział 20 dzieci objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu.

Wyjazd na obóz sportowy umożliwił uczestnikom integrację, rozwój umiejętności społecznych, aktywne spędzanie czasu poprzez udział w różnorodnych zajęciach sportowych na basenie, treningach brazylijskiego jujitsu, piłki nożnej i piłki ręcznej. Dodatkową atrakcją było spotkanie z piłkarzem ręcznym reprezentacji Polski Panem Sławomirem Szmalem, który przeprowadził z dziećmi trening, a na koniec spotkania był czas na wspólne, pamiątkowe zdjęcia.

Czytaj dalej Wakacyjnie, aktywnie, sportowo – obóz z fundacją „PROMETEO”Czytaj

Trening autoprezentacji

W dniach 27.06.2023 oraz 5.07.2023 w Klubie Integracji Społecznej realizowany był „Trening budowania pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji”. Trening miał na celu zwiększenie poczucia własnej wartości oraz umiejętności budowania pozytywnego obrazu siebie w relacjach społecznych. Dodatkowo w trakcie spotkań uczestniczy KIS mogli przećwiczyć powyższe umiejętności poprzez symulację rozmowy rekrutacyjnej. Uczestnicy poznali także metody i techniki do pracy własnej nad budowaniem bądź wzmacnianiem pozytywnego obrazu siebie i autoprezentacji w relacjach społecznych.

Trening prowadzony był przez psychologa KIS- Monikę Forgiel.Czytaj

„W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH”

W dniu 31.05.2023 r. odbyło się finałowe spotkanie z uczestnikami projektu "W zdrowym ciele - zdrowy duch". Odbyło się ono w niezwykle urokliwym miejscu, co przy słonecznej pogodzie było dodatkowym walorem.

W "Leśnej Przygodzie" skorzystaliśmy z aktywnej pomocy pracowników Nadleśnictwa Mielec - Lasy Państwowe.

Dzięki Pani Magdalenie Różyckiej, przed którą las nie ma tajemnic, dzieci wraz z opiekunami podczas leśnej wędrówki mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu na temat leśnej fauny i flory, wsłuchać się w dźwięki żyjących w lesie mieszkańców i przede wszystkim przypomnieć sobie jak istotne są dbałość i szacunek do przyrody.

Czytaj dalej „W ZDROWYM CIELE – ZDROWY DUCH”Czytaj

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

W dniu 15 czerwca uczestnicy Klubu Integracji Społecznej brali udział w prelekcji przeprowadzonej przez dietetyka klinicznego, trenera personalnego – Panią Ilonę Chmurę z Gabinetu Dietetycznego Bonne Sante w Mielcu.

Zajęcia poświęcone były tematyce chorób cywilizacyjnych, a w szczególności otyłości. Omówione zostały czynniki sprzyjające tyciu oraz konsekwencje spożywania zbędnych kalorii. Ponadto dietetyk wskazała, w jaki sposób komponować posiłki, aby były pełnowartościowe i korzystnie wpływały na organizm. Przypomniała także, że poza zbilansowaną dietą ważną rolę dla zdrowia odgrywa aktywny tryb życia. Dziękujemy.

 

Czytaj dalej Zajęcia w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina, iż realizowana jest kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) – pod nazwą Podprogram 2021 Plus. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Czytaj dalej Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.Czytaj

Informacja dotycząca udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby z terenu miasta Mielec w wieku 65 lat i więcej, które ze względu na swój wiek, chorobę i inne ograniczenia nie są w stanie same zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb między innymi takich jak zakupy, zrealizowanie recepty, umówienie wizyty lekarskiej, bądź cierpią na samotność i potrzebują wspólnej rozmowy w dalszym ciągu mogą zgłaszać się do Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, „Korpus Wsparcia Seniorów” – który realizowany jest przez tut. Ośrodek.

Możliwość zgłoszenia się do Programu oraz więcej szczegółów pod numerem telefonu: 17-7875739
w godzinach urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.15 – 15.15Czytaj

„Moc jest w Tobie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w dniu 24.05.2023 r. rozpoczął realizację projektu socjalnego – Warsztaty dla kobiet doświadczających przemocy „Moc jest w Tobie”. Cykl warsztatów to 7 spotkań z pracownikami MOPS – specjalistą pracy socjalnej, psychologiem, prawnikiem, oraz spotkania w ramach współpracy z: Funkcjonariuszem KPP, kuratorem i mediatorem Sądu Rejonowego w Mielcu. Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy wśród kobiet uwikłanych w zjawisko przemocy. Spotkania realizowane są w siedzibie MOPS w Mielcu przy ul. Łukasiewicza 1c.

Warsztaty będą trwać do 28.06.2023 r.

Czytaj dalej „Moc jest w Tobie”