Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

Informacja o rekrutacji do udziału w Klubie Integracji Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu od 1 października 2022 r. prowadzi rekrutację do udziału w działaniach aktywizacji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.

Czytaj dalej Informacja o rekrutacji do udziału w Klubie Integracji SpołecznejCzytaj

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu planuje przystąpić w 2023 roku do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zamierza realizować Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Czytaj dalej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023Czytaj

Bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu zaprasza na bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności

Spotkania adresowane są do rodziców oraz opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. ze spektrum autyzmu).

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji rodzicielskich w opiece nad dzieckiem wymagającym specjalistycznego podejścia terapeutycznego.

Zajęcia mają na celu wzrost wiedzy rodziców na temat korzyści wynikających z usamodzielniania dziecka z niepełnosprawnością w obszarze społecznym, naukę skutecznego wdrażania tych umiejętności oraz wzmacnianie i utrwalanie kompetencji u dzieci.

Czytaj dalej Bezpłatne warsztaty „Kroki ku samodzielności”Czytaj

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, informuje, że z dniem 24 października 2022 r. rozpoczął się nabór wniosków do ProgramuAsystent osobisty osoby niepełnosprawnej– edycja 2023, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Miejska Mielec planuje przystąpienie do w/w Programu.

Czytaj dalej Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023Czytaj

Nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą lub chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Obecnie w ramach projektu uruchomiono wdrożenie Dostępnej i elastycznej dotacji” (modyfikacja obecnie stosowanych instrumentów) czy też refundacji na zatrudnienie asystenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą. 

Czytaj dalej Nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościamiCzytaj

Pomoc finansowa świadczona przez ARiMR

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej, świadczona przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowe informacje pod poniższym linkiemCzytaj

Trening Kompetencji Społecznych – (informacja dla rodziców)

Organizujemy bezpłatne zajęcia dla dzieci o charakterze warsztatów psychokorekcyjnych i rozwojowych w zakresie umiejętności społecznych.

Zajęcia będą obejmowały modyfikację i rozwój postaw związanych z radzeniem sobie w różnej sytuacji społecznej poprzez:

  • rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją werbalną i niewerbalną;
  • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami;
  • rozwijania umiejętności organizacji dnia codziennego (planowanie i dbanie o siebie i swoje obowiązki);
  • rozwijanie umiejętności przezwyciężania trudności związanych z nauką szkolną;
  • rozwijanie umiejętności współdziałania i bycia w grupie, poczucia bezpieczeństwa w grupie.

Czytaj dalej Trening Kompetencji Społecznych – (informacja dla rodziców)Czytaj

Pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

W ramach działania MOPS w Mielcu możliwe jest skorzystanie z pomocy psychologicznej
dla obywateli Ukrainy (dorosłych i dzieci).
Dyżur psychologa odbędzie się 18 i 25 października 2022 r. w godzinach od 9:00 do 15:00.
Telefonicznie można umawiać się pod numerem 17-7875740.Czytaj

UWAGA !

Na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu – Dział Świadczeń Rodzinnych
znaleziono Modem mobilny Internet 4G LTE – USB

Urządzenie można odebrać w budynku MOPS przy ul. Łukasiewicza 1C w Dziale Świadczeń Rodzinnych – pok. 16

 Czytaj

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ustanowienia opiekuna prawnego wynika z art. 175-177 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.), w związku z 149 § 3 kro, zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Czytaj dalej Ogłoszenie o naborze na kandydatów na opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych