Imieniny: Zenobii, Przemyslawa, Edmunda

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Zespół ds. Integracji Społecznej i Zawodowej - ul. Pogodna 2

Mieszkania Chronione - ul. Mickiewicza 13

Czytaj

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że od 1 lipca 2020 r. wnioski o przyznanie świadczenia “Dobry start” (tzw. 300+) można składać drogą elektroniczną przez portal Emp@tia – https://empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną, oraz Platformę Usług Elektronicznych ZUS

 

Dodatkowo od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o przyznanie świadczenia “Dobry start” przyjmowane będą również w formie papierowej. Wnioski można przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Mielcu.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną,  zapewni to również sprawne załatwienie sprawy.

 

Pliki do pobrania:

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępne są informacje w jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line:

https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line

 Czytaj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

informuje, że z dniem 01.06.2020 r. wznawia się zajęcia:

  • w Domu Dziennego Pobytu w Mielcu,
  • w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym/uczestnikom i pracownikom. W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 opracowano procedury na podstawie rekomendacji MRPiPS dotyczące działalności placówek pobytu dziennego.

Opracowane zalecenia są dostępne w w/w placówkach z którymi zostaną zapoznani wszyscy podopieczni/uczestnicy i pracownicy.

 Czytaj

„BIBLIOTECZKA ASYSTENTA RODZINY”

W dniu 19 maja 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie czytelnicze w ramach projektu „Biblioteczka asystenta”. Kontakt z dziećmi i ich rodzicami umożliwiło nam założenie strony na portalu społecznościowym Facebook – „Biblioteczka asystenta – MOPS Mielec„. W spotkaniu czytelniczym online prowadzonym na żywo przez asystentów rodziny uczestniczyło 80 użytkowników.

Celem projektu jest wsparcie rodzin w organizacji wartościowego czasu w okresie pandemii COVID-19 poprzez wspólne czytanie i interaktywny udział w dyskusji dotyczącej czytanych treści.Czytaj

Informacja dotycząca przekazywania wniosków w wersji papierowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

W związku z panującym na terenie całego kraju stanem epidemii
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu wprowadza dodatkowe środki ostrożności
dotyczące przekazywania do Ośrodka korespondencji w wersji papierowej.

Przy wejściu od strony parkingu oraz przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych
zostały zamontowane skrzynki, do których osoby zainteresowane mogą składać korespondencję,
która codziennie będzie odbierana w godzinach pracy Ośrodka.Czytaj

Informacja dot. rozszerzenia katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2021 r. i przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od 1 października 2019 r. do 30 września 2021 r.

Czytaj dalej Informacja dot. rozszerzenia katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnegoCzytaj

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w czasie epidemii COVID-19

 

Poradnik „Osobisty plan awaryjny” zawierający praktyczne wskazówki
dla osób zagrożonych przemocą w czasie epidemii opracowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka
i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.

 Czytaj

Centrum Informacji dla Seniorów

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, informuje o utworzeniu Centrum Informacji dla Seniorów, w postaci platformy pod nazwą ABCsenior.com.
Portal ABCsenior.com jest dedykowany seniorom, jak i młodszym pokoleniom i stanowi bazę nieodpłatnej i bezpiecznej pomocy dla seniorów w czasie pandemii koronowirusa.

Więcej informacjiCzytaj

INFORMACJA
dotycząca wypłat świadczeń

W związku z obecną sytuacją epidemiczną dotyczącą COVID-19 informuję, że realizacja wypłat świadczeń będzie odbywała się od miesiąca kwietnia 2020 r. wyłącznie na wskazane przez Państwo rachunki bankowe.
Informację o numerze rachunków bankowych należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu ul. Łukasiewicza 1c (skrzynka na zewnątrz budynku lub przez operatora pocztowego).

– wzór oświadczenia o numerze rachunku bankowegoCzytaj

Kwarantanna – co powinieneś o niej wiedzieć

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany/a poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie

CO TO OZNACZA?

Czytaj dalej Kwarantanna – co powinieneś o niej wiedziećCzytaj

Szukasz pomocy?

Z  uwagi na szczególną sytuację, uruchomiona została platforma https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, przeznaczona dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informację na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.
Dodatkowo, na stronie znajduje się pełna lista instytucji pomocowych w regionie.
Platforma oferuje także możliwość zgłoszenia chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym.