Imieniny: Niny, Celiny, Waleriana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIELCU

Gmina Miejska Mielec

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Klub Integracji Społecznej - ul. Pogodna 2

BIP EFS PUP

 


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
mgr Grażyna Cieszyńska
(pokój 31, tel. wew. 5611)

 


Z-ca Dyrektora ds. pomocy środowiskowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
mgr Anna Adamczyk
(pokój 28, tel. wew. 5612)

 


Z-ca Dyrektora ds. Rodziny
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
mgr Elżbieta Rżany
(pokój 18, tel. wew. 5613)

 


Główny księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu
mgr Agnieszka Czeluśniak
(pokój 25, tel. wew. 5621)

 


Kierownik
Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Anna Wdowiarz
(pokój 5, tel. wew. 5731)

 


Kierownik
Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej
mgr Wiesława Dąbrowska
(pokój 35, tel. wew. 5661)

 


Kierownik
Działu Świadczeń i Usług
 


Kierownik
Działu Organizacyjno-Gospodarczego
mgr Bogusław Król
(pokój 21, tel. wew. 5641)

 


Kierownik
Działu Świadczeń Rodzinnych
mgr Anna Cisło
(pokój 16, tel. wew. 5711)

 


Kierownik
Referatu ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych
i pomocy materialnej dla uczniów
mgr Agata Kurgan
(pokój 15, tel. wew. 5751)