Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Zajęcia z zakresu autoprezentacji – KIS

Dnia 19 lutego 2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia z zakresu autoprezentacji i budowania pozytywnego obrazu siebie. Celem zajęć było:

  • Zapoznanie uczestników z lękiem społecznym w kontekście autoprezentacji;
  • Uświadomienie uczestników, że kłopoty z autoprezentacją zależą od nasilenia lęku społecznego;
  • Nabycie przez uczestników wiedzy na temat metod autoprezentacji;
  • Nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu siebie, poprawy samooceny oraz poczucia własnej wartości.

Podczas zajęć członkowie grupy mieli okazję posłuchać wykładów oraz uczestniczyć w ćwiczeniach skupiających się na pozytywnych aspektach ich osobowości.

Zajęcia przeprowadziła psycholog KIS – mgr Aleksandra Chrabąszcz