Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

Dnia 22.01.2024 r. w Klubie Integracji Społecznej odbył się trening konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z teorią w/w konceptu oraz nabycie praktycznych umiejętności z nim związanych.

Grupa miała okazję posłuchać mini-wykładów oraz przeprowadzić burzę mózgów na temat:

  1. Definicji konfliktu.
  2. Cech sytuacji konfliktowych.
  3. Rodzajów konfliktów.
  4. Etapów rozwiązywania konfliktów.
  5. Stylów radzenia sobie z konfliktami (współpraca, kompromis, walka, unikanie, uleganie).
  6. Strategii rozwiązywania konfliktów (negocjacja, mediacja, arbitraż).

Oprócz tego uczestnicy zajęć mieli okazję wziąć udział w ćwiczeniach, które umożliwiły im sprawdzenie zrozumienia zdobytej wiedzy.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez psychologa Klubu Integracji Społecznej – mgr Aleksandrę Chrabąszcz.