Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu informuje, że podjęto działania zmierzające do rozpoznania potrzeby realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Celem programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 60 lat i więcej poprzez uzyskanie: pomocy m.in. w czynnościach dnia codziennego oraz poczucia bezpieczeństwa w ich miejscu zamieszkania.

Adresatami programu będą seniorzy, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

 1. Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
  Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby starszej.
  Pomoc sąsiedzka opiera się na umowie (umowa zlecenie) między gminą a sąsiadem w sprawie opieki nad osobą potrzebującą pomocy.
  Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, w drodze uchwały określi Rada Gminy.
 2. Moduł II, którego celem będzie zapewnienie opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa wyposażonej w co najmniej trzy z następujących funkcji:
  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
  • detektor upadku
  • czujnik zdjęcia opaski
  • lokalizator GPS
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej) lub wezwać służby ratunkowe.
Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu będzie bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do 26 stycznia 2024 roku.

Więcej informacji na temat programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024
>>> Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych <<<

 

KONTAKT:
e-mail: eficek@mops.mielec.pl, lub pod numerem telefonu: 17-7875664