Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Bezpiecznie w Internecie

W dniu 26 października 2023 roku odbyło się pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach projektu pt. „Co możesz zyskać, co możesz stracić – jak się w sieci nie zatracić”. Projekt przeznaczony jest dla rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny MOPS w Mielcu.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z tematyką korzystania Internetu, w tym najczęściej używanymi i stosowanymi przez młodych użytkowników pojęciami i aplikacjami oraz ryzykiem i zagrożeniami korzystania przez dzieci i młodzież z Internetu bez nadzoru rodzicielskiego.

W ramach projektu przewidziano łącznie trzy spotkania oraz konsultacje indywidualne z psychoterapeutą uzależnień.

Warsztaty mają na celu zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z Internetu przez dzieci, nabycie przez rodziców kompetencji w zakresie monitorowania aktywności dzieci w sieci oraz nabycie umiejętności rozmawiania i edukowania dzieci nt. bezpiecznego korzystania z Internetu.

W zajęciach wzięło 8 osób.