Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu przypomina, iż realizowana jest kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) – pod nazwą Podprogram 2021 Plus. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
  • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Dystrybucją żywności dla klientów pomocy społecznej z terenu miasta Mielca zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych.

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.