Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Informacja dotycząca udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że osoby z terenu miasta Mielec w wieku 65 lat i więcej, które ze względu na swój wiek, chorobę i inne ograniczenia nie są w stanie same zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb między innymi takich jak zakupy, zrealizowanie recepty, umówienie wizyty lekarskiej, bądź cierpią na samotność i potrzebują wspólnej rozmowy w dalszym ciągu mogą zgłaszać się do Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, „Korpus Wsparcia Seniorów” – który realizowany jest przez tut. Ośrodek.

Możliwość zgłoszenia się do Programu oraz więcej szczegółów pod numerem telefonu: 17-7875739
w godzinach urzędowania: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.15 – 15.15