Imieniny: Michała, Gabriela, Rafała

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej


W dniach 10-11.05.2023 r. w Klubie Integracji Społecznej odbywa się trening radzenia sobie ze stresem.
Celem treningu jest poprawa funkcjonowania uczestników Klubu w wymiarze indywidualnym, relacji w rodzinie oraz otoczeniu społecznym.

Trening radzenia sobie ze stresem obejmuje kilka etapów:

  1. Wywiad/konsultacje, które pomogły zorientować się z jakim rodzajem stresorów zmaga się klient.
  2. Ustalenie celów i plan ich osiągnięcia.
  3. Praca nad zmianą – poznanie strategii radzenia sobie ze stresem oraz metod relaksacyjnych.
  4. Monitorowanie procesu – subiektywna obserwacja w jakim stopniu praca nad zmianą obniżyła moje napięcie w życiu.

Do każdego z bloków tematycznych dostosowane są odpowiednie ćwiczenia utrwalające wiedzę teoretyczną.
Zajęcia prowadzone były przez psychologa KIS, oraz Trenera Umiejętności Społecznych – Monikę Forgiel.

 


W sali szkoleniowo-klubowej w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Mickiewicza 13 w dniu 9 maja 2023 r. rozpoczął się cykl spotkań z Panią aspirant Magdaleną Skulimowską z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób, ochrona przed wyłudzeniami środków finansowych, zapoznanie z zasadami bezpiecznego przemieszczania się pieszo czy z użyciem środka komunikacji np. roweru, korzystanie z odblasków itp. W spotkaniu brali udział uczestnicy KIS oraz osoby korzystające z pobytu w mieszkaniach chronionych przy ul. Mickiewicza 13. Kolejne spotkania są zaplanowane w dniach 16 i 23 maja 2023 r. o godz. 9.00.

 

 


W dniu 28 kwietnia 2023 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu odbywał się trening asertywności, który był prowadzony przez psychologa, Monikę Forgiel.

Celem treningu było doskonalenie umiejętności w zakresie postaw asertywnych w kontaktach z innymi ludźmi.

Wyrażanie swoich uczuć czy odmiennego punktu widzenia różnych sytuacji czy zdarzeń często stanowi problem w relacjach międzyludzkich. Uczestniczy zajęć mieli możliwość zapoznania się i przećwiczenia wyrażania własnego zdania, uczuć i postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw, ani psychicznego terytorium innych.

 


W dniu 31 marca 2023 r. osoby korzystające ze wsparcia Klubu Integracji Społecznej uczestniczyły w treningu dotyczącym sprawnego zarządzania czasem. Uczestnicy zdobyli umiejętności skutecznej organizacji i kontroli czasu. Szkolenie przyczyniło się do ukształtowania postawy wyznaczania celów, a także skutecznego radzenia sobie z tzw. pożeraczami czasu.

Szkolenie pn. Sprawne zarządzanie czasem przeprowadził Pan Grzegorz Kida z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

 


W dniach od 29 do 30 marca 2023 r. w Klubie Integracji Społecznej odbywał się trening komunikacji interpersonalnej. Celem treningu bała poprawa komunikacji wśród uczestników Klubu, relacji w rodzinie oraz otoczeniu społecznym.

W trakcie przeprowadzonego treningu realizowane były 4 bloki tematyczne:

  1. Umiejętność uważnego słuchania- krok ku porozumieniu się z innymi.
  2. Zadawanie pytań.
  3. Rozumienie i wykonywanie poleceń.
  4. Rozumienie emocji.

Do każdego z bloków tematycznych dostosowane były ćwiczenia utrwalające wiedzę teoretyczną.

Zajęcia prowadzone były przez psychologa KIS oraz Trenera Umiejętności Społecznych – Monikę Forgiel.

 


W dniach od 20 do 22.03.2023 r. w Klubu Integracji Społecznej zrealizowane zostało szkolenie pn. „Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej”. Uczestnicy zajęć zapoznali się
z podstawami prawnymi, cechami oraz funkcjami ekonomii społecznej, zdobyli także umiejętności sporządzania biznesplanu oraz zaznajomili się z zasadami zarządzania podmiotami ekonomii społecznej.

Realizatorem działania była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. która realizuje projekt pn. „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.

 


W dniu 17 marca 2023 r. w Klubie Integracji Społecznej odbyły się zajęcia pn. „Trening poruszania się po rynku pracy”. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z sytuacją na lokalnym i krajowym rynku pracy, poznali także metody i techniki poszukiwania zatrudnienia. Osoby biorące udział w treningu pogłębiły wiedzę dotyczącą zasad opracowania profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego. Ponadto omówione zostały wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników. Zdobyte umiejętności ułatwią uczestnikom Klubu poszukiwanie pracy oraz pomogą odpowiednio przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych.

Trening poruszania się po rynku pracy przeprowadziła Pani Małgorzata Paluch z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.