Imieniny: Anieli, Petroneli

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”

Realizacja Programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023

Usługi asystenckie będą realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Solskiego 10. Kontakt telefoniczny: 17-5831676 w godzinach 8.00-14.00

Informacja dotycząca Realizacji Programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023