Imieniny: Wiktora, Cezarego

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

21 listopada br. w Dniu Pracownika Socjalnego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się uroczystość z udziałem przedstawicieli służb społecznych Podkarpacia. Listy gratulacyjne otrzymało 25 wyróżniających się pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, którym wojewoda podziękowała za profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, placówek opiekuńczo-wychowawczych i organizacji pozarządowych.

Wśród osób wyróżnionych list gratulacyjny z rąk Wojewody otrzymał starszy pracownik socjalny naszego Ośrodka Pani Monika Kołodziej.