Imieniny: Leona, Ireneusza

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

W dniu 26.04.2022 r. w Klubie Integracji Społecznej w Mielcu przy ul. Mickiewicza 13, odbyły się warsztaty dla Uczestników Projektu „Mój potencjał zawodowy i osobisty”. Ich celem było podniesienie świadomości na temat ich potencjału zawodowego i osobistego. Warsztaty przeprowadziła psycholog Klubu, Pani Monika Forgiel.

Podczas zajęć omówiono 6 zagadnień określających indywidualne cechy i predyspozycje społeczne:

  1. Jaki jestem? – charakter, wyznawane wartości;
  2. Mój potencjał- kompetencje osobowe;
  3. Samoocena, czyli poczucie własnej wartości;
  4. Zainteresowania zawodowe- jak je określić?
  5. Kompetencje przedsiębiorcze jako aspekt samorozwoju;
  6. Plan działania.

 

Każdy z prezentowanych tematów oprócz krótkiej części teoretycznej obejmował kwestionariusze, oraz testy z nimi związane. Po skończonej części teoretycznej, uczestnicy w praktyce wykorzystywali zdobytą wiedzę, odgrywając scenki tematyczne oraz wymieniali się swoimi spostrzeżeniami. Dodatkowo do każdego tematu wyświetlana była prezentacja oraz filmy/podcasty.

W dniu 29.04.2022 r. odbywały się spotkania indywidualne z uczestnikami warsztatów. Podczas spotkań każda osoba miała możliwość zapoznania się z otrzymanymi wynikami testów, a spotkaniom towarzyszyła dyskusja nt. uzyskanych wyników.