Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

 

Powoli tracisz zaufanie do siebie, kwestionujesz swoje odczucia i masz wątpliwości co do tego, jak postrzegasz rzeczywistość. Brzmi znajomo? A może konsultujesz z kilkoma osobami swoją wersję zdarzeń, żeby upewnić się czy nie zmyślasz albo czy ci się nie wydaje? Najprawdopodobniej jesteś ofiarą manipulacji i to jednej z jej najbardziej wyrafinowanych i najokrutniejszych form.

Manipulant może udawać, że nie rozumie drugiej osoby („o co ci chodzi, coś sobie wymyśliłeś/aś”), podawać w wątpliwość jej wersję zdarzeń (przecież tak nie było, wymyśliłeś/aś sobie ), odrzucać jej obawy („przesadzasz”, „masz urojenia”, „to szalone”). Działania są prowadzone celowo i ostrożne, przeplatają się momenty czułości i wściekłości (dla osoby z zewnątrz manipulant może wyglądać na dobrego, troskliwego partnera), tak by ofiara manipulacji poczuła się zdezorientowana, bezradna i niezrozumiana, by przejęła winę na siebie i – w najbardziej zaawansowanym stadium -zakwestionowała własne zdrowie psychiczne.

Jak rozpoznać gaslighting?

Istnieje wiele znaków ostrzegawczych, które mogą świadczyć o tym, że padliśmy ofiarą gaslightingu.
Podstawowym z nich jest nasze zwątpienie i zagubienie.
Aby zasiać w swej ofierze wątpliwości i w ten sposób utorować sobie drogę do dalszej ingerencji w jej psychikę, manipulator wykorzystuje następujące chwyty:

-Zaprzeczanie temu, co mówimy

Zaprzeczenie może dotyczyć faktów (np. twierdzenie, że coś nie miało miejsca) lub naszych  przekonań i poglądów.
Na podsuwane mu argumenty, manipulator reaguje oskarżeniem nas o pomyłkę, kłamstwo lub szaleństwo.
Jest przy tym tak przekonujący i konsekwentny, że z czasem rzeczywiście zaczynamy kwestionować swój ogląd na sytuację.

-Mówienie nam, co czujemy lub podważanie naszych uczuć

Manipulator stara się nas przekonać, że to, co czujemy jest śmieszne, przesadzone i nie na miejscu.
Często podaje nam gotowe interpretacje na temat, tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Trywializuje okazywane przez nas uczucia, twierdząc, że jesteśmy “przewrażliwieni” czy “szaleni”.

-Uderzanie w czułe punkty

Manipulator zna słabe strony i tzw. punkty zapalne drugiej osoby.
Nie zawaha się w nie uderzyć, by zachwiać jej pewnością siebie.
W rozmowie chętnie podkreśli nasze wady, często pod przykrywką żartu, oraz wytknie przeszłe błędy i porażki.
Jeśli na te ataki zareagujemy wybuchem złości, manipulator uzna je za ostateczny dowód naszego niezrównoważenia.

-Izolacja od innych ludzi

Aby ułatwić sobie wykorzystywanie drugiego człowieka, manipulator stara się pozbawić go wsparcia społecznego.
Odizolowana od otoczenia osoba nie ma okazji zweryfikować swojego punktu widzenia i podzielić się własnymi wątpliwościami.
Manipulator staje się jej wyrocznią i jedynym punktem odniesienia, dzięki czemu jego toksyczne wpływy rosną.

Ludzie stosujący gaslighting próbują skłócić swoją ofiarę z bliskimi jej osobami.
W tym celu posługują się kłamstwami na ich temat czy sugestiami dotyczącymi ich złych zamiarów.
Manipulator stara się przekazać ofierze, że jest jedynym człowiekiem, będącym “po jej stronie”.
Jednocześnie wzbudza w niej poczucie wstydu z powodu rzekomej niepoczytalności, po to, by powstrzymać ją przed zwierzaniem się otoczeniu ze swoich problemów.

Gaslighting to przemoc emocjonalna, której nie należy lekceważyć.


Trwa Kampania 16 dni Przeciw Przemocy. Miejski Ośrodek aktywnie włączył się w działania -Razem możemy więcej,
bądźmy bardziej wrażliwi na krzywdzonych, pomagajmy tym którzy potrzebują naszego wsparcia.

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  aktywnie włączył się w Kampanię 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć  jest to międzynarodowa kampania, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kampania rusza  25.11.2021 i będzie trwać do 10.12.2021

Nie przypadkowo wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu służy Kampania?

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
-rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
-wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
-budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
-zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
-wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
-tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie lub znasz inne osoby, które doświadczają przemocy „ NIE MILCZ – ZAREAGUJ – ZGŁOŚ – POMÓŻ”