Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Trening komunikacji społecznej w Klubie Integracji Społecznej

W dniach od 26.11.2021r.  do 30.11.2021 r. w godz. od 9.00 do 14.30 w Klubie Integracji Społecznej realizowany będzie trening komunikacji społecznej. Trening przyczyni się do poprawy komunikacji uczestników projektu, relacji w rodzinie oraz otoczeniu społecznym.
Trening komunikacji społecznej realizowany będzie przez Panią Jolantę Sierpińską prowadzącą firmę AKME– SZKOLENIA z Lublina.

Realizacja treningu jest finansowana ze środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji projektu „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1