Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Warsztaty „Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej” w Klubie Integracji Społecznej

 

W Klubie Integracji Społecznej realizowane są w ramach zawartego partnerstwa warsztaty „Podnoszenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej” w wym. 15 godz. dydaktycznych (3 dni x 5 godz.), w których biorą udział uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu pn. „Szansa na zmianę poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w marach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Realizatorem działania jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. która realizuje projekt pn. „ROWES – wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”.

W zajęciach będzie uczestniczyć 8 uczestników Klubu Integracji Społecznej w podziale na dwie czteroosobowe grupy. Zajęcia odbywają się w sali szkoleniowo-klubowej przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu w dniach gr.1 od 18-20 października oraz gr.2 od 25-27 października 2021 r.