Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Mops Logo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIELCU

Gmina Miejska Mielec
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Mielcu

Warsztat Terapii Zajęciowej - ul. Kocjana 15

Dom Dziennego Pobytu - ul. Kocjana 15

Mieszkania Chronione, Klub Integracji Społecznej - ul. Mickiewicza 13
BIP EFS PUP

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn. ,,Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy” – III edycja

W dniu 20.10.2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych wsparciem Ośrodka, realizowane w ramach projektu pn. ,,Zainspirowani do działania – wolnego czasu nie marnujemy – aktywnie w działania się angażujemy” – III edycja, dofinansowanego ze środków Fundacji PZU.

Realizatorem warsztatów przeprowadzonych okresie od 08.09.2021 r. do 20.10.2021 r. było Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA z Rzeszowa.
Celem projektu było tworzenie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży poprzez:
– inspirowanie do podejmowania aktywności,
– rozwój pasji i zainteresowań, tworzenie przestrzeni do twórczego i kreatywnego działania,
– doskonalenie zdolności poznawczych i społecznych,
– promowanie aktywnego form spędzania czasu wolnego,
– rozwijanie umiejętności społecznych.
W ramach projektu przeprowadzonych zostało 7 spotkań warsztatowych z wykorzystaniem pedagogiki cyrku, grywalizacji, elementów treningu zdolności poznawczych oraz treningu kompetencji społecznych.
Działania były skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat – łącznie wzięło w nich udział 19 osób.
Serdecznie dziękujemy Fundacji PZU, Stowarzyszeniu Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA z Rzeszowa oraz wszystkim wspaniałym uczestnikom za zaangażowanie i twórczą aktywność na zajęciach.